Wat doen we?

Dubolimburg vzw is het provinciale aanspreekpunt wat betreft duurzaam (ver)bouwen en wonen. We bieden advies, begeleiding en ondersteuning aan onze drie doelgroepen:

  • particuliere (ver)bouwers
  • gemeentelijke overheden
  • bouwprofessionelen

Elke doelgroep mag rekenen op advies op maat:

  • Particulieren kunnen rekenen op advies en begeleiding via Mijn VerbouwBegeleiding die Dubolimburg onder de vlag van het Energiehuis Limburg verzorgt.
  • Dubo à la Carte voor gemeentelijke overheden
  • Informatie- en inspiratiesessies voor bouwprofessionelen
  • Structurele samenwerking met bouwprofessionelen (zie: C-REAL, Asbestverwijdering)

Samen met onze partners (en partnerorganisaties) zetten we projecten op die duurzaam (ver)bouwen steeds nadrukkelijker verankeren in de Limburgse bouwwereld. 

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.