Wat doen we?

Dubolimburg is het provinciale aanspreekpunt wat betreft duurzaam (ver)bouwen en wonen. We bieden advies, begeleiding en ondersteuning aan onze drie doelgroepen:

  • particuliere (ver)bouwers
  • gemeentelijke overheden
  • bouwprofessionelen

Elke doelgroep mag rekenen op advies op maat:

Samen met onze partners (en partnerorganisaties) zetten we projecten op die duurzaam (ver)bouwen steeds nadrukkelijker verankeren in de Limburgse bouwwereld.