Dubolimburg voor particulieren/VME's

Voor particulieren heeft Dubolimburg vzw een uitgebreid aanbod advies op maat. Zowel voor advies over één maatregel als een uitgebreid renovatieadvies met aansluitend renovatiebegeleiding kan elke Limburgse (ver)bouwende particulier bij Dubolimburg terecht.

Dit zijn onze adviesformules voor particulieren:

Quickscan*
Kort advies (één concrete vraag) voor zowel nieuwbouw als renovatie over isoleren, verwarmen, hernieuwbare energie, circulair bouwen, hemelwaterhergebruik …

Mijn VerbouwBegeleiding: advies en begeleiding*

  1. Advies op maat, aan huis, met renovatierapport (optie 1).
  2. Advies op maat, aan huis, met renovatierapport aangevuld met begeleiding: hulp bij uitvoering van energetische maatregelen, offertevergelijking, premie- en leningaanvraag, ... (optie 2).

Advies groendak-groengevel
Advies over aanleg en voordelen van groendaken en groengevels, inclusief rapport.

NIEUW Energiescan appartementsgebouwen
Advies met plaatsbezoek en globaal renovatierapport met één energetische maatregel in detail uitgewerkt.

Renovatieaudit appartementsgebouwen
Diepgaande renovatieaudit met plaatsbezoek en renovatierapport voor het volledige appartementsgebouw, inclusief kostenraming.

Asbestverwijdering
Er is vandaag echter nog steeds veel asbest aanwezig in en rond onze woningen. Dubolimburg zorgt voor het veilig verwijderen en afvoeren van asbest. 

*Quickscans en Mijn VerbouwBegeleiding worden door Dubolimburg verzorgd onder de vlag van het Energiehuis Limburg.

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.