Dubolimburg voor particulieren/VME's

Voor particulieren hebben we een uitgebreid aanbod advies op maat. Zowel voor advies over één maatregel als een uitgebreid renovatieadvies met aansluitend renovatiebegeleiding kan elke Limburgse (ver)bouwende particulieer bij Dubolimburg terecht.

Dit zijn onze adviesformules voor particulieren:

Quickscan*
Kort advies voor zowel nieuwbouw als renovatie over isoleren, verwarmen, hernieuwbare energie, circulair bouwen, hemelwaterhergebruik …

Mijn VerbouwBegeleiding: advies en begeleiding*

  1. Advies op maat, aan huis, met renovatierapport (optie 1).
  2. Advies op maat, aan huis, met renovatierapport aangevuld met begeleiding: hulp bij uitvoering van energetische maatregelen, offertevergelijking, premie- en leningaanvraag, ... (optie 2).

Huisdokter groendak-groengevel
Advies over aanleg en voordelen van groendaken en groengevels, inclusief rapport.

NIEUW Energiescan appartementsgebouwen
Advies met plaatsbezoek en globaal renovatierapport met één energetische maatregel in detail uitgewerkt

Renovatieaudit appartementsgebouwen
Diepgaande renovatieaudit met plaatsbezoek en renovatierapport voor het volledige appartementsgebouw, inclusief kostenraming.

*Quickscans en Mijn VerbouwBegeleiding worden door Dubolimburg verzorgd onder de vlag van het Energiehuis Limburg.