Renovatieaudit verenigingsgebouw

De Renovatieaudit verenigingsgebouw geeft je op een snelle en overzichtelijke manier inzicht in het energieverbruik, comfort en mogelijkheden van het gebouw. Je krijgt na afloop een renovatierapport.

Wat is een renovatieaudit verenigingsgebouw? 

Dubolimburg helpt verenigingen (jeugd, sport, cultuur) om hun gebouwen energie-efficiënter te maken door middel van kleine beheersbare en concrete acties en maatregelen. Tegelijk maken we werk van sensibilisering van de vereniging en haar leden. 

De focus ligt op winst op het vlak van financiën, educatie en milieu. Dit advies én de geadviseerde  maatregelen zijn naadloos inpasbaar in het Klimaatactieplan van de gemeente of stad. 

Voor wie? 

Verenigingsgebouwen (al dan niet in meer of mindere mate eigendom van stad of gemeente) op het grondgebied van de provincie Limburg. 

Hoe verloopt een renovatieaudit verenigingsgebouw? 

Tijdens een plaatsbezoek brengen we de bestaande toestand van een gebouw in kaart. Tegelijk bezorgt de vereniging aan Dubolimburg zoveel mogelijk informatie die nodig is voor een correcte analyse: bestaande plannen, energieverbruiken, informatie over eerdere renovaties…   

We beoordelen de algemene staat en energetische kwaliteit van het gebouw. We focussen ook op mogelijke kleine energiebesparende maatregelen. 

In het renovatierapport bekijken we de verschillende energetische renovatiemogelijkheden. We analyseren de gebouwschil (muren, vloeren, dak, buitenschrijnwerk) en we stellen per onderdeel een renovatiescenario voor. Je krijgt verder aanbevelingen voor energiebesparing en het verbeteren van duurzaamheid en comfort. 

Bij de analyse van de technische installaties nemen we verwarming, waterverbruik, verlichting en elektrische grootverbruikers onder de loep. Ook de mogelijkheden voor de toepassing van hernieuwbare energie worden in het Adviesrapport opgenomen. 

Tot slot bekijken we het (gebruikers)comfort. Hier ligt de klemtoon op ventilatie, akoestiek, oververhitting, toegankelijkheid, fietsenstallingen,… 

ik wil een renovatieaudit verenigingsgebouw aanvragen

 

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.