Asbestverwijdering

Asbest werd vroeger veelvuldig gebruikt in de bouwsector. In de loop der jaren werd echter duidelijk dat asbestvezels inademen ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarom is het sinds 2001 verboden om asbest te gebruiken en asbesthoudend materiaal te verhandelen in België. Er is vandaag echter nog steeds veel asbest aanwezig in en rond onze woningen. Limburg.net, de provincie Limburg en Dubolimburg lanceren daarom vanaf 6 mei 2022 (tem december 2024) met de steun van Ovam een gezamenlijke campagne om het verwijderen en afvoeren van asbest veilig en gemakkelijk te maken. 

Meer info lees je op de website www.as-best.be


Andere projecten

Advies groendak (particulieren)

Asbestverwijdering

Appartementen

C-REAL