Advies en begeleiding appartementsgebouwen

Renovatie van appartementsgebouwen is een technische en vaak zeer complexe aangelegenheid. Het is dus van groot belang dat je van bij de start van een globaal en onafhankelijk advies vertrekt.

Dubolimburg helpt en ondersteunt appartementseigenaars, syndici en Vereniging van Mede-eigenaars (VME) bij hun duurzame renovatie. Wij zorgen voor objectief, onafhankelijk en professioneel advies op maat van elk appartementsgebouw. Dubolimburg ontwikkelde een methodiek om renovatietrajecten samen met de syndicus en/of de VME in de praktijk te brengen. Voor elke vraag is er een adviesformule.

4 goede redenen om te renoveren met advies op maat:

*We helpen je om het appartementsgebouw klaar te maken voor de toekomst
*Het energieverbruik daalt
*Het wooncomfort van de bewoners verhoogt
*De waarde van het gebouw stijgt

Adviesformules op maat van elk gebouw

Voor elk gebouw en elke specifieke vraag kunnen we een aanbod op maat verzorgen. Standaard bieden wij de volgende formules aan:

Energiescan appartementsgebouwen

Advies met plaatsbezoek en adviesrapport over één energetische maatregel.

Inhoud advies

 • Plaatsbezoek met check-up van de gemeenschappelijke delen en private wooneenheden
 • Bevraging van de aanwezige bewoner(s) over comfortbeleving en eventuele gebreken van het gebouw.
 • Checklist met daarin de bevindingen over de bouwschil (dak, muren, vloer, buitenschrijnwerk) en technieken (ventilatie, verwarming, sanitair warm water, elektriciteit gemene delen,…)
 • Detailanalyse van gevraagde maatregel
 • Adviesrapport met volgende focus:
  • Beknopt adviesrapport waarin de bestaande toestand wordt weergegeven en één of meerdere renovatiescenario’s worden voorgesteld.
  • Conclusie met een prioriteitenlijst en renovatiestappenplan. Dit kan dienen als basis voor de opmaak van een meerjarenplanning van de residentie.
  • Gedetailleerd advies over de gevraagde maatregel met een grondige analyse van de bestaande situatie en mogelijke oplossingen in de praktijk.
 • Het advies is exclusief gevelsimulatie, details en kostenraming maar inclusief een presentatie op de VME en raad van mede-eigendom.

Prijs: 750 euro

 

Renovatie-audit appartementsgebouwen

Diepgaande renovatieaudit van het volledige appartementsgebouw, inclusief kostenraming en uitgewerkte bouwdetails.

Inhoud advies:

 • Plaatsbezoek met check-up van de gemeenschappelijke delen en private wooneenheden
 • Bevraging van de aanwezige bewoner(s) over comfortbeleving en eventuele gebreken van het gebouw
 • Analyse van de historische energieverbruiken indien beschikbaar
 • Gedetailleerd adviesrapport met de volgende focus:
  • analyse van de gebouwschil:
   • check-up van muren, vloeren, daken, buitenschrijnwerk, balkons en terrassen met een beschrijving van de bestaande situatie
   • verschillende renovatiescenario’s inclusief (grafische) simulatie van de gerenoveerde gevel
   • uitgewerkte details (aansluiting balkon met nieuwe gevel, dakopstand, raamaansluiting met gevel enz)
   • een kostenraming
  • analyse van de technieken:
   • check-up van de verwarming, sanitair warm water, afvoerleidingen en elektriciteit met een beschrijving van de bestaande situatie
   • verschillende renovatiescenario’s
   • een kostenraming
  • analyse van het comfortniveau en mogelijke maatregelen: ventilatie, akoestiek, oververhitting, toegankelijkheid, afvalopslag en fietsenberging.
 • Toelichting van het adviesrapport aan de hand van een presentatie aan de VME en aan de raad van mede-eigendom.

Prijs: 2500 euro

Na het adviesrapport kan Dubolimburg ook renovatiebegeleiding bieden bij een aantal specifieke maatregelen die voldoen aan de voorwaarden van Collectieve Renovatiebegeleiding (Burenpremie).

Elke formule is optioneel uitbreidbaar met volgende begeleiding:

 • de selectie van de aannemer
 • de aanvraag van premies

Interesse?

Maak NU een afspraak met Dubolimburg via 011-39 75 75 of info@dubolimburg.be.

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.