Dubolimburg voor gemeenten

Hoe ga je als gemeente om met je eigen patrimonium? Wat zijn de mogelijkheden en de uitdagingen? Welke aandachtspunten verdienen extra focus? Dubolimburg helpt lokale overheden om zowel hun eigen gebouwen (kantoren, loodsen, sporthallen, verenigingsgebouwen etc) als particuliere woningen te verduurzamen. Het team van Dubolimburg ontwikkelt samen met de lokale overheden een visie en helpt met raad én daad bij het behalen van de streefdoelen in de Convenant Of Majors wat betreft CO2-reductie, gezondere leefomgeving en energiebesparing. We focussen onze dienstverlening nadrukkelijk op acties uit de Klimaatactieplannen die door de Limburgse steden en gemeenten worden uitgevoerd. We zetten in op audits en advies en begeleiding bij het Strategisch VastgoedPlan (SVP) van de stad of gemeente. Met als doel: niet alleen winst voor het gebruikers- en bezoekerscomfort, maar zeker ook voor de gemeentelijke financiën en het milieu. 

Zowel op gebouwniveau als op het vlak van ruimtelijke ordening kunnen gemeenten beroep doen op de expertise van onze door de wol geverfde professionals. We geven deskundig projectadvies en begeleiding op maat en we staan lokale overheden bij in hun eerstelijnsfunctie en communicatie met hun inwoners.

Het advies duurzaam bouwen en verbouwen is sinds de start van Dubolimburg in 2005 een van de belangrijke bouwstenen in het aanbod van onze organisatie. Zowel nieuwbouwprojecten als renovatie - met zelfs bestemmingswijziging - zijn mogelijk.

OPGELET: vanaf 2023 kunnen enkel partnergemeenten van Dubolimburg op onze service beroep doen. 


Advies en begeleiding voor niet-residentiële gebouwen (lokale overheden)

Wat zijn de voordelen van het Dubo à la carte-partnerschap voor uw gemeente?

Download hier de menukaart 2023 van Dubo à la carte