Wie zijn we?

Dubolimburg vzw is de katalysator voor de duurzame gebouwde leefomgeving in Limburg. We prikkelen, we stimuleren en we wijzen de (juiste) richting. We denken out of the box en we bekijken uitdagingen in termen van oplossingen. We benaderen samenwerkingen met open vizier. Door onze betrokkenheid en enthousiasme hebben we een scherpe radar ontwikkeld voor het detecteren van kansen/opportuniteiten.

Dubolimburg hecht veel belang aan de samenwerking met een breed netwerk partnerorganisaties. De werking van het steunpunt vertrekt vanuit het samenwerkingsverband met partners met duidelijke focus op sociale, economische en ecologische aspecten.

Dubolimburg:

  • is het provinciale aanspreekpunt wat betreft duurzaam bouwen, renoveren en wonen
  • sensibiliseert, vormt en activeert zijn verschillende doelgroepen: particulieren, lokale overheden en bouwprofessionelen
  • stemt af en vult leemtes in
  • zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaringen 
  • spoort nieuwe initiatieven, projecten en voorlopers op
  • versterkt haar werking door uitwisseling en samenwerking tussen de 5 provinciale steunpunten en haar brede lokale netwerk met relevante actoren uit het werkveld

Dubolimburg is een van de uitvoerende partners in het Energiehuis Limburg.

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.