Team

Het team van Dubolimburg bestaat uit:

  • Paul Claes (coördinator)
  • Gert Broekx (architect - inhoudelijk adviseur)
  • Nanette Huysmans (architect - inhoudelijk adviseur)
  • Karen Smets (architect - inhoudelijk adviseur)
  • Mariska Hobo (architect - inhoudelijk adviseur)
  • Nathalie Grauls (administratie)
  • Patrick Vandewalle (communicatie)

Aangevuld met vier freelance adviseurs.

Het dagelijks bestuur van de vzw Dubolimburg bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Limburg, Fluvius, Bond Beter LeefmilieuHogeschool PXL en Universiteit Hasselt aangevuld met specialisten uit het werkveld.