Missie

Dubolimburg vzw is sinds 2005 de katalysator voor de duurzame gebouwde leefomgeving in Limburg voor particulieren, lokale overheden en bouwprofessionelen. We prikkelen, we stimuleren en we wijzen de (juiste) richting. We denken out of the box en we bekijken uitdagingen in termen van oplossingen. We benaderen samenwerkingen met open vizier. Door onze betrokkenheid en enthousiasme hebben we een scherpe radar ontwikkeld voor het detecteren van kansen/opportuniteiten. Onze adviezen en begeleidingen zijn objectief en onafhankelijk.

Dubolimburg vzw heeft de ambitie om de weg vrij te maken voor (en de norm te maken van) duurzaam bouwen door op het terrein daadkrachtig integrale realisaties te verwezenlijken via samenwerking met sleutelactoren met een gemeenschappelijke grondstroom (gedeelde waarden en normen).

We gaan het gesprek aan met beleidsverantwoordelijken en voorzieningen en houden duurzaam bouwen op de agenda’s van alle mogelijke betrokken partijen.

De deskundigheid van Dubolimburg vzw zit hem in de zorgzaam opgebouwde knowhow en ervaring op het terrein. De kracht schuilt in het brede netwerk dat samenwerkingen – over de grenzen van organisaties heen – omarmt en meerwaarde creëert.

Limburg is onze biotoop, al houden we een scherpe blik op Vlaanderen, Europa en elders in de wereld. Waar we kunnen, willen we inspireren en geïnspireerd worden.

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.