Vzw

Dubolimburg bestaat sinds 2005 en werd in 2012 een vzw met een bestuur.

Deze is verantwoordelijk voor:

 • het toezicht op de goede werking van Dubolimburg
 • het bewaken van de voortgang en de algemene strategie
 • het nemen van concrete beslissingen met betrekking tot de dagelijkse werking
 • het opzetten van samenwerkingen met externen
 • de goedkeuring van de rapporteringen 

Het bestuur bestaat uit leden van deze organisaties:

 • Provincie Limburg
 • Bond Beter Leefmilieu
 • Hogeschool PXL
 • UHasselt

Deze organisaties worden vertegenwoordigd door:

 • Voorzitter Bert Lambrechts (gedeputeerde van milieu, natuur en klimaat)
 • Ondervoorzitter To Simons 
 • Secretaris Jurgen Naets (Bond Beter Leefmilieu)
 • Patrick Boucneau (provincie Limburg)
 • Dirk Coelmont (kabinet gedeputeerde Lambrechts)
 • Marleen Schepers (Hogeschool PXL)
 • Griet Verbeeck (UHasselt)
 • Lieve Weytjens (UHasselt)
 • Elke Knapen (UHasselt)

De Algemene Vergadering bestaat uit het bestuur, aangevuld met Guido Claes (Fluvius).

Ons netwerk

Geen Dubolimburg zonder netwerk. Dankzij de knowhow, kennis en ervaring van onze stakeholders kan Dubolimburg steunen op een groot netwerk van mensen en organisaties dat waakt over de goede werking van onze organisatie, en het realiseren van onze doelstellingen vergemakkelijkt. Ons netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Limburg, Fluvius, Bond Beter Leefmilieu, Embuild (Confederatie Bouw), Bouwunie, Energiehuis Limburg, UHasselt, PXL, NAV, NAVPL, DAR, Cleantech, VMSW, Gezinsbond, Vibe, ACW, VEA, Dialoog, Inter, Zuyd Hogeschool, WTCB, VITO, ...

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.