Vzw

Dubolimburg bestaat sinds 2005 en werd in 2012 een vzw met een Raad Van Beheer.

Deze is verantwoordelijk voor:

 • het toezicht op de goede werking van Dubolimburg
 • het bewaken van de voortgang en de algemene strategie
 • het nemen van concrete beslissingen met betrekking tot de dagelijkse werking
 • het opzetten van samenwerkingen met externen
 • de goedkeuring van de rapporteringen 

De Raad Van Beheer bestaat uit:

 • Voorzitter Bert Lambrechts (gedeputeerde van milieu, natuur en klimaat)
 • Ondervoorzitter To Simons 
 • Secretaris Jurgen Naets (Bond Beter Leefmilieu)
 • Patrick Boucneau (provincie Limburg)
 • Marleen Schepers (Hogeschool PXL)
 • Griet Verbeeck (UHasselt)

De Algemene Vergadering bestaat uit de Raad Van Beheer, aangevuld met Guido Claes (Fluvius).

Ons netwerk

Geen Dubolimburg zonder netwerk. Dankzij de knowhow, kennis en ervaring van onze stakeholders kan Dubolimburg steunen op een groot netwerk van mensen en organisaties dat waakt over de goede werking van onze organisatie, en het realiseren van onze doelstellingen vergemakkelijkt. Ons netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Limburg, Fluvius, Bond Beter Leefmilieu, Confederatie Bouw, Bouwunie, Duwolim, UHasselt, PXL, NAV, NAVPL, DAR, Cleantech, VMSW, Gezinsbond, Vibe, ACW, VEA, Dialoog, Inter, Zuyd Hogeschool, WTCB, VITO, ...