Dubo à la carte voor gemeenten

Hoe ga je als gemeente om met je eigen patrimonium? Wat zijn de mogelijkheden en de uitdagingen? Welke aandachtspunten verdienen extra focus? Dubolimburg helpt lokale overheden om zowel hun eigen gebouwen (kantoren, loodsen, sporthallen, verenigingsgebouwen etc) als particuliere woningen te verduurzamen. Met als doel niet alleen winst voor het gebruikers- en bezoekerscomfort, maar zeker ook voor de gemeentelijke financiën en het milieu. Lees hier alles over Dubo à la carte.

Zowel op gebouwniveau als op het vlak van ruimtelijke ordening kunnen gemeenten beroep doen op de expertise van onze door de wol geverfde professionals. We geven projectadvies op maat en we staan lokale overheden bij in hun eerstelijnsfunctie en communicatie met hun inwoners.

Het projectadvies is sinds de start van Dubolimburg een van de belangrijke bouwstenen in het aanbod van Dubolimburg. Zowel nieuwbouwprojecten als renovatie - met zelfs bestemmingswijziging - zijn mogelijk.

Hoe kunnen we je als gemeente helpen?

GEBOUWEN (renovatie/nieuwbouw)

Nieuw: Renovatieaudit
Plaatsbezoek & een snelle doorlichting wb energie, duurzaamheid en comfort met daaraan gekoppeld een actieplan.

Renovatieaudit XL
Plaatsbezoek + adviesrapport wb energie, duurzaamheid en comfort + kostenraming en principedetails + actieplan.

Renovatieaudit VERENIGINGSGEBOUW
Plaatsbezoek + een adviesrapport wb energie, duurzaamheid en comfort.

Duurzaamheidsmeter GRO
Evaluatietool voor toekomstgerichte, comfortabele en circulaire gebouwen en sites.


WIJKEN

Quickscan Wijk(en)
Beknopt en vlot instrument voor de inschatting van duurzaamheid van woonontwikkeling.

Duurzaamheidsmeter Wijken
Brengt onderbouwd en objectief in kaart wat een duurzame wijk inhoudt.


EXTRA

  • Vorming op maat voor ambtenaren (diverse thema’s)
  • Infosessie op maat
    Voor particulieren. Op vraag. Sessies die niet tot het standaard aanbod behoren.
  • Jurering van gemeentelijke nieuwbouw- en renovatieprojecten

INSPIRERENDE VOORBEELDEN

Dubolimburg was van 2014 tot 2017 inhoudelijke partner van het ESColimburg2020-project van de provincie Limburg en Fluvius.

Enkele van onze recente concrete realisaties vind je op http://www.escolimburg2020.be/nl/projecten

Lees de uitgebreide ESColimburg2020-brochure met daarin oa 7 inspirerende Limburgse renovatieprojecten.