Dubo à la carte voor gemeenten

Hoe ga je als gemeente om met je eigen patrimonium? Wat zijn de mogelijkheden en de uitdagingen? Welke aandachtspunten verdienen extra focus? Dubolimburg helpt lokale overheden om zowel hun eigen gebouwen (kantoren, loodsen, sporthallen, verenigingsgebouwen etc) als particuliere woningen te verduurzamen. Met als doel niet alleen winst voor het gebruikers- en bezoekerscomfort, maar zeker ook voor de gemeentelijke financiën en het milieu. Lees hier alles over Dubo à la carte.

Zowel op gebouwniveau als op het vlak van ruimtelijke ordening kunnen gemeenten beroep doen op de expertise van onze door de wol geverfde professionals. We geven projectadvies op maat en we staan lokale overheden bij in hun eerstelijnsfunctie en communicatie met hun inwoners.

Het advies duurzaam bouwen en verbouwen is sinds de start van Dubolimburg een van de belangrijke bouwstenen in het aanbod van onze organisatie. Zowel nieuwbouwprojecten als renovatie - met zelfs bestemmingswijziging - zijn mogelijk.

Hoe kunnen we je als gemeente helpen?

GEBOUWEN (renovatie/nieuwbouw)

Nieuw: Renovatieaudit
Plaatsbezoek + een snelle doorlichting wat betreft energie, duurzaamheid en comfort met daaraan gekoppeld een actieplan.
Download hier de infofiche

Renovatieaudit XL
Plaatsbezoek + adviesrapport wat betreft energie, duurzaamheid en comfort + kostenraming en principedetails + actieplan.

Renovatieaudit VERENIGINGSGEBOUW
Plaatsbezoek + een adviesrapport wat betreft energie, duurzaamheid en comfort.

Duurzaamheidsmeter GRO
Evaluatietool voor toekomstgerichte, comfortabele en circulaire gebouwen en sites.

NIEUW: Strategisch Vastgoedplan (SVP)
Begeleiding bij opstellen en implementeren van het gemeentelijke SVP.


WIJKEN

Quickscan Wijk(en)
Beknopt en vlot instrument voor de inschatting van duurzaamheid van woonontwikkeling.

Duurzaamheidsmeter Wijken
Brengt onderbouwd en objectief in kaart wat een duurzame wijk inhoudt.


EXTRA

  • Vorming op maat voor ambtenaren (diverse thema’s)
  • Infosessie op maat voor particulieren. Op vraag. Sessies die niet tot het standaardaanbod behoren.
  • Jurering van gemeentelijke nieuwbouw- en renovatieprojecten