Rhedcoop

RHEDCOOP helpt burgers investeren in energiezuinige publieke gebouwen

RHEDCOOP staat voor Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via Coöperaties. Het project stimuleert energetische renovaties en de productie van hernieuwbare energie bij particuliere woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen via energie(burger)coöperaties.

In Limburg zal het project uitmonden in een Energy Service Company-model (ESCo) dat de energetische renovatie en de productie van hernieuwbare energie van socio-culturele gebouwen faciliteert. Gebruikers van socio-culturele gebouwen, sporthallen en opvang- en ontmoetingscentra hebben vaak een sterke band met het gebouw. Deze gebouwen vind je veelvuldig in elke gemeente, maar ze staan helaas vaak – en onterecht – niet bovenaan de prioriteitenlijst van de gemeente of eigenaar. Het gebrek aan financiële middelen en de knowhow zorgt dat er weinig ESCo-mogelijkheden zijn voor dit type van maatschappelijk vastgoed. En daar wil RHEDCOOP verandering in brengen. In de provincie Limburg zullen Dubolimburg en REScoop Vlaanderen de gemeenten ondersteunen om de gebouwen energiezuiniger maken met de steun van energiecoöperatie Bronsgroen en andere burgercoöperaties.

RHEDCOOP ontwikkelt, door kennisdeling onder de partners, nieuwe modellen waarbij deze energie(burger)coöperaties mee aan het roer staan. Het creëert voor hen de nodige rendabiliteit zodat ze een professionele werking kunnen uitbouwen. Op die manier kunnen we het tempo van de energetische renovatie en installatie van hernieuwbare energie opvoeren.

Ontdek de COOP-kit

Hoe renoveer je snel en duurzaam je woning, je wijk of je publiek gebouw? Kunnen burgercoöperaties het project mee financieren en ontzorgen? En hoe kan een lokaal bestuur samenwerken met een coöperatie?

Op die vragen zocht het Europees project RHEDCOOP een antwoord. Alle leerervaringen en opgedane kennis is nu gebundeld in een handige online opleiding: de Coop-kit!

Je leert er:

  • hoe je als coöperatie een ESCo-project opzet
  • hoe je als lokaal bestuur een (O)EPC bestek met burgerparticipatie in de markt zet
  • hoe je kan communiceren met de buurt
  • en nog veel meer…

Ontdek de Coop-kit

De Coop-kit wordt gehost op het Learnworlds platform. Maak een gratis account aan en start de opleiding!

UNIEK

Alken, Hasselt, Hechtel-Eksel en Lommel zetten hun schouders mee onder het project. In deze gemeenten wordt een selectie gemaakt van gebouwen met het meeste potentieel voor ontwikkeling van het ESCo-model. De clustering van gebouwen en investeringen – met korte en lange terugverdientijden – moet ervoor zorgen dat het ESCo-model voldoende rendabiliteit kan opbouwen voor de realisatie van een grotere scope van investeringen door de mix van gebouwen en maatregelen.

“Deze clustering van gebouwen met als einddoel een rendabel model is uniek aan dit project,” zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde van milieu en natuur en voorzitter van Dubolimburg. “Op gebouwniveau zouden sommige investeringen niet rendabel zijn, terwijl een coöperatieve ESCo, met een cluster van gebouwen, dat wel kan zijn. Als de proefprojecten slagen, zullen we deze ervaringen gebruiken om gelijkaardige initiatieven te ondersteunen in heel Limburg. Zo kunnen we onze rol als streekmotor voor een klimaatneutrale provincie waarmaken. Samen met burgers, middenveld en alle betrokkenen.”

Zonnepanelen in Alken dankzij RHEDCOOP > lees het artikel uit Het Belang Van Limburg (05.03.2021)

Lees hier een interview over RHEDCOOP in Limburg

MICROGRID

Voor één van de clusters wordt onderzocht hoe de uitbouw en het beheer van een microgrid kan bijdragen aan de rendabiliteit van dit ESCo-model. Bert Lambrechts: “In een microgrid kan energieconsumptie en -productie door intelligente software beter op elkaar worden afgestemd en/of uitgewisseld met andere gebouwen/gebruikers. Microgridconcepten stimuleren is erg belangrijk om de transitie naar een groene energiemaatschappij mogelijk te maken. Energiecoöperaties zijn ideaal om dergelijke microgrids in de toekomst op te starten en te beheren. In de Limburgse demo zal meetapparatuur worden geïnstalleerd om het potentieel te berekenen en op te nemen in het ESCo-model.”

TRANSITIE

‘De omschakeling naar meer energiezuinige gebouwen is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te behalen maar gaat op dit ogenblik veel te traag’, zegt Paul Claes, coördinator van Dubolimburg. ‘Daar zijn verschillende redenen voor, zoals een gebrek aan financiële middelen en technische kennis. Maar er komt ook heel wat administratie bij kijken. Het mobiliseren van de eigenaars en gebruikers en het creëren van voldoende en blijvende betrokkenheid blijken belangrijke knelpunten’.

KANSEN

De provinciale steunpunten Duurzaam Bouwen en Energie(burger)coöperaties bezitten nochtans heel wat kennis om de noodzakelijke sprongen voorwaarts te maken. Dit vereist een intensieve samenwerking tussen energie(burger)coöperaties, overheden, kennisinstellingen om te komen tot een volledige menukaart van maatregelen die de energietransitie versterken.

BUDGET en EUROPESE STEUN VIA INTERREG

RHEDCOOP is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info op grensregio.eu.

Totaal projectbudget: 3.774.842 euro

EFRO Subsidie: 1.887.421 euro

TIMING

Het project loopt van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2021.

PARTNERS

Dubolimburg is projectverantwoordelijke voor RHEDCOOP in Limburg. De overige partners in Vlaanderen zijn de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, Minder = Meer, REScoop Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant, Kamp C en Ecopower. In Nederland zijn de betrokken partners de gemeente Borsele, de gemeente Tilburg, Stichting Natuur en Milieu-federatie Limburg en energiecoöperatie Udenhout.

Energie(burger)coöperatie Bronsgroen werkt mee met REScoop Vlaanderen vzw bij de uitvoering van haar taken. Bronsgroen neemt voor de projecten in Limburg de rol van ESCo op zich.

ACTUEEL

  • In Alken besliste het gemeentebestuur op vijf gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Burgers participeren in het plaatsen van zonnepanelen. Lees HIER het artikel uit Het Belang Van Limburg.
  • Op dit ogenblik is er een selectie van 19 gebouwen gemaakt met een totaal primair energieverbruik van 6711 MWh. Dit zorgt voor een jaarlijkse CO2-uitstoot van 1653 ton.
  • Er worden energieaudits opgemaakt door Dubolimburg die als basis dienen om energie-besparingsmodellen door te rekenen.

Download hier de folder van Rhedcoop.

Download hier de RENOVATIE-AUDIT

Bekijk onderstaand een video over Rhedcoop.

 

 

Andere projecten

Advies groendak (particulieren)

Asbestverwijdering

Appartementen

C-REAL

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.