Verenigingsgebouwen

Dubolimburg ondersteunt verenigingen in het verduurzamen van hun gebouwen. We zoeken naar winst op tal van vlakken. De focus ligt op energiebesparing en comfort. We ontwikkelen een toekomstvisie maar zoeken tegelijk naar onmiddellijke, kleine ingrepen die quick wins opleveren.

Werkwijze

Bekijk hier een video over de advisering van verenigingsgebouwen in Riemst.

Jeugdlokalen – Bree: energiescan
De gemeente Bree heeft de ambitie om het energieverbruik van de bestaande jeugdlokalen te verlagen. De bedoeling is om via kleine beheersbare en concrete acties directe educatieve en milieuwinst teweeg te brengen. Daarnaast worden tips gegeven om de bouwschil van de lokalen te optimaliseren.
Dubolimburg voerde een energiescan uit bij 7 lokalen die samen 10 verenigingen huisvesten.
Per locatie werd een uitgebreid verslag opgemaakt met kleine tips en gebouwgebonden verbetermogelijkheden. Om het advies om te zetten naar concrete acties voorziet de gemeente subsidies voor energiebesparende maatregelen waar de verenigingen gebruik van kunnen maken.

Voetbalclub Herkol - Pelt: renovatie/relighting
Voetbalclub Herkol uit Pelt erkende de urgentie van een duurzame renovatie: met de steun van de gemeente Pelt werd Dubolimburg, het Limburgs steunpunt duurzaam bouwen, gevraagd om zijn expertise qua advies en begeleiding in te zetten. ‘Onze energiekosten zijn, na het uitvoeren van de adviezen van Dubolimburg, spectaculair gedaald.’
Lees meer

Chiro Sint Paulus Boxberg (Genk): bouwadvies
Op vraag van de stad Genk werd voor de uitbreiding en renovatie van de lokalen van Chiro Sint Paulus advies gevraagd bij Dubolimburg. De stad kan bij het toekennen van de vergunning rekening houden met dit advies en indien nodig bepaalde voorwaarden opleggen.

Dubolimburg heeft adviezen geformuleerd met betrekking tot de optimalisatie van de bouwschil en duurzaam materiaalgebruik. Er werden een aantal verbetervoorstellen geformuleerd om te komen tot een energiezuinige renovatie.

VZW De Kastert (Genk): hernieuwbare energie
Het oorspronkelijke plan: zonnepanelen leggen om de energiekosten te drukken. Door het advies van Dubolimburg - dat een gebouw altijd integraal benadert - werd de meerwaarde van kleine ingrepen duidelijk. Men opteerde daarom eerst voor een relighting en vervanging van elektrische grootverbruikers, en pas daarna werden zonnepanelen gelegd om het restant aan nodige energie te coveren. 

Huis van het kind – Hamont-Achel: nieuwbouw
De gemeente Hamont-Achel heeft de ambitie om voor de nieuwbouw ‘Huis van het Kind’ een voorbeeldproject te realiseren op vlak van energiezuinig en duurzaam bouwen.

Dubolimburg gaf advies over natuurvriendelijk materiaalgebruik, over de verschillende ambitieniveaus van de bouwschil en de toe te passen technieken.

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.