Scholen

Passiefschool Lozen-Bocholt
Het project betreft een nieuwbouw voor de basisschool van Lozen, oordeelkundig ingeplant op een site ten dienste van de gemeenschap. Op het dorpsplein vinden de nieuwe schoolgebouwen aansluiting bij twee bestaande en te renoveren gebouwen en wordt er een nieuwe sportzaal gebouwd.

De basisschool koos niet enkel voor passieve strategieën maar had bijzondere aandacht voor de globale duurzaamheid. Het gebruik van fsc–gelabeld hout, regenwaterrecuperatie voor sanitair en groendaken als buffer dragen allemaal bij tot de realisatie van een algemeen duurzaam schoolgebouw.

Vanaf het begin werd de passiefhuisstandaard vooropgezet voor de kleuterschool en de lagere school. Het ontwerp gaat verder dan enkel het plannen van een schoolgebouw: het heeft de ambitie zich stedenbouwkundig in te passen in het historische dorpsweefsel en een ‘brede school’ aan te bieden voor alle inwoners, waardoor oa de turnzaal na de schooluren door verenigingen kan worden gebruikt. Het schoolbestuur streeft er tevens naar om een ‘schoolvoorbeeld’ te worden. Deze ambitie drijft de school om zich open te stellen voor andere schoolbesturen en onderwijsactoren en zelfs andere openbare besturen. De bouwtechniek van de school is te bezichtigen.

 

 


Huis Van De Toekomst K.I.D.S. Hasselt

Het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden – kortweg KIDS – combineert de bouw van een nieuw internaat met een voorbeeldfunctie inzake technische hulpmiddelen voor gehoor-gestoorden. In de nieuwbouw kunnen de gebruikers de meest recente technieken leren kennen. Vandaar de projectnaam: Huis Van De Toekomst.
Daarnaast heeft KIDS de ambitie om duurzaam te bouwen. Via een wedstrijd werd de ontwerper van het gebouw geselecteerd: Werkplaats Voor Architectuur. Dubolimburg schreef een uitgebreide adviesnota - met daarin àlle aspecten van duurzaam bouwen - op maat van het project.

 

 

Dakrenovatie werkplaatsen TI Sint-Lodewijk Genk
Na grondige renovatie van de daken, besliste het Technisch Instituut Sint-Lodewijk om haar gebouwen energiezuiniger te maken. De werkplaatsen aan de Collegelaan kregen enkele partijen met photovoltaïsche cellen, hoogwaardige beglazing en automatisch zonnezoekende spiegels die zelfs op bewolkte dagen voor voldoende licht zorgen.

 

 

 

Rectoraat en Faculteit Rechten Hasselt
De Universiteit Hasselt koos voor de oprichting van een Stadscampus, meer bepaald voor de nieuwe faculteit Rechten, het Rectoraat en een aantal belangrijke administratieve diensten en onderzoeksinstituten. De keuze van de locatie vereiste dat naast de oprichting van twee nieuwe gebouwen, de oude Gevangenis wordt ingezet voor hergebruik. De gebouwen en de technische installaties werden ontworpen en geïntegreerd volgens de principes van Trias Energetica.
Het doel was gebouwen te realiseren met een zeer aangenaam en gezond binnenklimaat, met hieraan gekoppeld een minimaal energieverbruik zonder de economische realiteit van vandaag uit het oog te verliezen. Impact op het milieu is beperkt door de keuze van materialen met een lage milieubelastingscoëfficiënt en een gunstige levenscyclusanalyse. Dubolimburg gaf advies op maat doorheen het hele bouwtraject.

 

  


Passiefschool ’t Piepelke Bilzen

Het project betreft een nieuwbouw van een passief schoolgebouw met een sporthal. Er is plaats voor kleuteronderwijs en lager onderwijs. Het totaalproject sluit aan op een nieuw openbaar plein dat als hart voor de gehele wijk zal fungeren. Het project wil een voorbeeldfunctie opnemen als zuiver passiefhuisgebouw met extreem energiezuinig technisch opzet. Het nieuwe schoolgebouw zal in staat zijn om zonder de klassieke verwarmingsinstallatie een zeer comfortabel binnenklimaat te creëren.

Lagere School De Lakerberg Houthalen-Helchteren
De lagere schoon De Lakerberg is een voorbeeldproject wat duurzaam bouwen betreft. Er werd gekozen voor een modern ontwerp waarin gebruik werd gemaakt van nieuwe technieken - oa op het vlak van warmterecuperatie, verlichting met sensoren en warmtepomp - maar waarbij de fundamenten van duurzaam bouwen (isolatie, ventilatie, compactheid) niet uit het oog werden verloren. Lees alles over deze interessante voorbeeldschool in deze brochure.

 

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.