Gemeente nieuwbouw

Bezoekerscentrum De Lieteberg Zutendaal
Het bezoekerscentrum De Lieteberg in Zutendaal, een van de toegangspoorten van het Nationaal Park Hoge Kempen, werd gebouwd op een ecologisch verantwoorde manier. De gebruikte technieken – alternatieve energie, afvalwaterbehandeling, duurzame materialen etc – worden visueel voorgesteld, zodat het centrum haar voorbeeldfunctie op een begrijpelijke manier kan uitdragen en stimuleren naar haar bezoekers. Dubolimburg begeleidde de nieuwbouw van start tot oplevering.

  

 

 

Milieupark Voeren
De gemeente Voeren bouwde een milieupark en gemeenteloods in ’s Gravenvoeren. De naam milieupark werd bewust gekozen: inwoners kunnen er hun afval naartoe brengen, maar worden tegelijk geïnformeerd over duurzaam bouwen, afvalpreventie en -sortering, gebruik van duurzame en streekeigen materialen enzovoort. Dubolimburg gaf advies doorheen het hele bouwproces.

 

 

 

Limburgs Centrum Voor Natuur- en Landschapszorg Genk
Het sociaal economiebedrijf vzw Groenwerk (een intitiatief van De Winning in Lummen) en de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) zetten samen een nieuwbouwproject in Genk. Het gebouw is enerzijds de uitvalsbasis voor de vzw en huisvest anderzijds een vormings- en expertisecentrum van het departement Biotechniek van de PXL.
De adviezen van Dubolimburg op het vlak van oriëntatie en isolatie werden opgenomen in het ontwerp. Ook hier kiest men voor prioritaire ingrepen met een lage investering en een grote winst voor het milieu.

 

 

 

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.