Duurzame wijken

Woonproject Dorpheide IV Diepenbeek
In het woonproject Dorpheide IV in Diepenbeek werden er 46 sociale bouwpercelen verkocht. In de verkaveling werd een nieuw type open bebouwing gelanceerd. Het gebouw diende in optimale relatie te staan met zijn perceel en de omgeving. Architectuur, oriëntatie en bezonning waren de belangrijkste criteria.
Wie een stuk bouwgrond kocht– grond die qua prijs een stuk onder de heersende markttarieven ligt – werd aangespoord om er duurzaam op te bouwen. Ook de inrichting van het openbare domein (bedoeld voor sport, spel en groen) is duurzaam gebeurd.

 

 

 

CO2-neutrale woonwijk Diepenbeek
Op een terrein van 5 ha worden 121 wooneenheden gecombineerd met een rustoord en dagopvang. De woningen worden geclusterd rond een woonpark. Er zijn verschillende eigendomsstructuren, met zachte nadruk op het collectief. De woningen zijn CO2-neutraal van opzet.
Dubolimburg onderzocht de haalbaarheid en schreef zijn bevindingen neer in een lijvig rapport.

Verkaveling Kerkveld Peer
De stad Peer wenste via een verkaveling op een duurzame wijze eventueel circa 100 woningen te realiseren in het woonuitbreidingsgebeid nabij de woonkern van Wijchmaal, hoofddorp in buitengebied. Dit wil zeggen dat de principes van duurzaamheid gehanteerd werden door planning vanop het hogere niveau (RUP) tot op het laagste niveau (bouwplan). Samen met de aandacht voor een duurzame inrichting van het openbaar domein wordt op die manier gestreefd naar een hoge woonkwaliteit. Dubolimburg onderzocht de haalbaarheid en formuleerde een advies.

Verkaveling Meerheim Bilzen
Op de verkaveling ‘Bilzen – Meerheim’ zouden in totaal 16 patiowoningen gebouwd worden in twee bouwblokken. Dit vereiste de ontwikkeling van een speciale woontypologie. Het waren compacte patiowoningen op kleine percelen waar duurzaam omgegaan wordt met zowel grondgebruik als constructie. Deze woningen kunnen uitgewerkt worden als lage energiewoningen.
Dubolimburg onderzocht de haalbaarheid en formuleerde een advies.

GRUP In ’t Ven Lommel
Het RUP ‘In ’t Ven’ vormt de juridische basis voor de verdichting van een relatief groot binnengebied. Dit is gelegen in het centrum van Lommel, op wandelafstand van het cultureel centrum Adelberg, de Kerkstraat, het Marktplein en het Huis van de Stad. Het project voorzag in de verdere verdichting van het kleinstedelijk gebied, hoofdzakelijk met een gediversifieerd woonprogramma en een (ondergeschikt) programma aan stedelijke voorzieningen. Op basis van het RUP kon de woondichtheid van het volledige bouwblok opgedreven worden tot 34 woningen per hectare. 
Dubolimburg onderzocht de haalbaarheid en formuleerde een advies.

Masterplan centrumontwikkeling As
De gemeente As onderzocht de herinrichting en verdichting van een bouwblok in het centrum. Het project richtte zich op een kwalitatieve herstructurering van het centrum zodat plaats gecreëerd werd voor diverse dienstverleningsfuncties, handel en horeca, te midden van een gemengd woonweefsel en nieuw gedefinieerde publieke ruimte. Het resultaat van het masterplan werd een ruimtelijk en functioneel coherent centrum, waarbij verschillende functies met elkaar worden verweven. 
Dubolimburg onderzocht de haalbaarheid en formuleerde een advies.

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.