Duurzame ruimtelijke ordening

Masterplan Reigersvliet Leopoldsburg
Een 50-tal hectare militair domein van het domein Reigersvliet in Leopoldsburg werd verkocht door de militaire overheid. Gezien de strategische ligging van de site in het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg én gezien de nabijheid van het station, wenst de provincie Limburg een masterplan op te stellen.
In dit masterplan onderzochten we – rekening houdend met de ruimtelijke draagkracht van de omgeving – welke bestemmingen mogelijk zijn. De ontwikkeling van een duurzame woonwijk (een 300-tal woningen) als pilootproject voor Limburg werd bestudeerd.

Beeldkwaliteitplan Porta Pelta - Pelt (Neerpelt)
Het beeldkwaliteitsplan Porta Pelta gaf de visie weer voor de eventuele ontwikkeling van het stedelijk gedeelte van Neerpelt. Concreet legt het beeldkwaliteitsplan de basis voor de criteria voor de ontwikkeling van de laatste invulbare stukken stedelijk weefsel ten zuiden van het kanaal. Het noordelijk deel van het klein stedelijk gebied wordt verder vormgeven in een latere fase. De potenties en knelpunten wikkend en wegend geeft het beeldkwaliteitsplan een onderbouwde visie die inspeelt op de behoeften.
Dubolimburg analyseerde en adviseerde het beeldkwaliteitsplan en legde de punten vast die een duurzame invulling geven bij de ontwikkeling van het gebied. Deze punten kunnen gehanteerd worden als vaste criteria bij de opmaak van het RUP.

RUP Riemst 
De gemeente Riemst onderzocht een betaalbaar aanbod eengezinswoningen in de ontwikkelingszone tussen de Maastrichtersteenweg en de Visésteenweg. Hierin zou een belangrijk aandeel aan sociale huisvesting worden voorzien. In het RUP zou vastgelegd worden welk percentage bebouwd en onbebouwd mag worden. Vervolgens zouden de verkavelingvoorschriften worden opgesteld waarin de meer gedetailleerde regels worden opgenomen. Er was voor dit RUP vooral vraag naar maatregelen als wateropvang van de wegen (om deze bijvoorbeeld te hergebruiken voor een carwash) en ondergrondse afvalopslag. Een opgelegd verlaagd E-peil zou kunnen worden opgenomen in de verkavelingvoorschriften.

RUP Terkoest Alken
Het gemeentebestuur van Alken wilde het verouderde BPA Terkoest herzien en het centrum van de woonkern Terkoest opwaarderen. Daarom stelde de gemeente een RUP op voor de woonkern voor een gerichte en een kernversterkende ontwikkeling naar de toekomst. Er werd voldoende aandacht besteed aan het ruimtelijk ondersteunen van structuurbepalende elementen, kwalitatieve publieke ruimte, ontwikkelingsmogelijkheden voor de lokale horeca-, handels-, en andere voorzieningen die behoren tot een landelijke woonkern. De opgave bestond erin om een leesbare structuur te creëren voor het geheel Alken-Terkoest en de algemene woonbehoefte en de gesubsidieerde woonbehoefte te integreren in het RUP.

 

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.