Maak van je dak een klimaatdak!

13 May 24   Bouwsector Overheid Groendak-gevel

Platte daken zijn vaak grote, onbenutte oppervlaktes die heel wat potentieel bieden. Bij een klimaatdak staan een multifunctionele en duurzame aanpak centraal. Ze dragen positief bij aan grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatopwarming, verlies aan biodiversiteit en de steeds schaarser wordende beschikbare ruimte. Met een klimaatdak kies je bewust voor het verlagen van de CO2-uitstoot, bouwtechnische duurzaamheid, multifunctionaliteit en circulariteit.

Zeg nooit zomaar klimaatdak tegen een klimaatdak!

Klimaatdaken komen in vele vormen en... kleuren.

Groendak: Buffer water en help tegelijk om het fijn stof uit de lucht te halen! De beplanting op een groendak is afhankelijk van de opbouwhoogte. Zo wordt bij een beperkte hoogte vaak gekozen voor sedum planten (zie foto hierboven) of kruiden. Een groendak vermindert warmte-absorptie, verbetert de luchtkwaliteit en heeft een positief effect op de biodiversiteit. 

Geel dak = duurzame energie: De installatie van zonnepanelen zorgt ervoor dat er hernieuwbare energie gegenereerd wordt op het gebouw. Bij het opwekken van zonnestroom komen geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij wat een positief effect heeft op de CO2 uitstoot. 

Blauw dak = wateropslag: Retentiedaken zijn daken waarop regenwater verzameld en gebufferd wordt. Net als een regenwaterput kan het water gebruikt worden voor verschillende doeleinden als poetsen, spoelen van toiletten, enzovoort. Een blauw dak helpt om de druk op stedelijke afwateringssystemen te verlichten en zo ook overstromingen tijdens hevige regenval te voorkomen.

Rood dak = recreatie: Rode daken zijn bedoeld voor sociale activiteiten. Het zijn plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zoals een speeltuin, sportlocatie of een terras. Ook daktuinen en dakparken zijn hiervan voorbeelden.

Het mag duidelijk zijn dat klimaatdaken een innovatieve en duurzame oplossing bieden om de uitdagingen van klimaatverandering in stedelijke gebieden aan te pakken. Naarmate steden blijven groeien en worstelen met de impact van klimaatverandering, kunnen klimaatdaken een cruciale rol spelen in het creëren van een weerbaarder en milieuvriendelijker stedelijk landschap.

Klimaatdakprotocol

Het multifunctioneel en zo duurzaam mogelijk inzetten van platte daken vereist engagement en actie van vele partijen en overheden die regelgevend kunnen optreden en daarnaast een grote opdrachtgever zijn van bouw- en renovatieprojecten. Maar ook andere bouwheren, aannemers, materialenproducenten, studiebureaus, architecten en onderzoeksinstellingen hebben allen het potentieel om positief bij te dragen aan de ambities van het Klimaatdak. Daarom staken Embuild Vlaanderen en Buildwise de koppen bij elkaar en werkten ze het Klimaatdakprotocol uit. 

Ook provincie Limburg en Dubolimburg willen zich inzetten voor meer duurzame daken en ondertekenden het protocol op 11 april 2024. 

Lees hier alles over het klimaatdakprotocol


Nieuws

Lees verder 16 May 2024
Bouwsector Overheid Particulier Dubolimburg

Dubolimburg verwelkomt zijn nieuwe coördinator/dagelijks bestuurder! Ronny Kuppens (54) neemt vanaf nu de dagelijkse leiding over van Paul Claes, die met welverdiend pensioen vertrekt.

Lees verder 16 May 2024
Bouwsector Renovatie

Bent u werkzaam in een kleine of middelgrote onderneming in de bouwsector zoals aannemer, architect, studiebureau of producent/verdeler van bouwproducten of -software? Voor het…

Lees verder 13 May 2024
Overheid Water

Om ons weerbaar te maken tegen de effecten van de klimaatverandering kiest Vlaanderen in het Vlaams Klimaatadaptatieplan resoluut voor een groenblauwe metamorfose van onze bebouwde…

Bekijk alle nieuwsberichten

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.