Nieuw Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030

18 September 23   Bouwsector Overheid Particulier Renovatie EPC

Op 12 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering een geactualiseerd Ontwerp Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goed. In dit geactualiseerde klimaatplan voegt de Vlaamse Regering een energienorm toe aan de minimale woningkwaliteitsnormen.

De minimale dakisolatienorm en de dubbelglasnorm maken ondertussen al deel uit van het woningkwaliteitsbeleid. Vanaf 2030 zullen deze vervangen worden door een minimale EPC-norm, die geleidelijk aan verstrengt. Het aanscherpen van deze maatregel zal gefaseerd gebeuren met mijlpalen in 2030, (2035) en 2040.

Daarbij is er een onderscheid tussen enerzijds open en halfopen woningen en anderzijds rijhuizen en appartementen. Voor rijwoningen en appartementen is de norm strenger, omdat zij een kleiner warmteverliesoppervlakte hebben.

Voor rijwoningen en appartementen zijn er maar twee stappen: label D vanaf 1 januari 2030 en label C vanaf 2035.

De minimale energienorm zal gelden vanaf 1 januari 2030. Dit geeft aan eigenaars van woningen die niet voldoen nog voldoende tijd om het nodige energielabel te behalen. Een woning die tegen dan niet aan de EPC-norm beantwoordt, krijgt daarvoor een gebrek van categorie II op het technisch verslag waarmee woningcontroleurs de kwaliteit van woningen controleren en kan dus ongeschikt verklaard worden. Uiteraard is het afleveren van een conformiteitsattest niet mogelijk en mag zo’n woning ook niet meer verhuurd worden.

Meer info


Nieuws

Lees verder 18 September 2023
Bouwsector Overheid Particulier Renovatie EPC

Op 12 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering een geactualiseerd Ontwerp Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goed. In dit geactualiseerde klimaatplan voegt de Vlaamse Regering een…

Lees verder 18 September 2023
Bouwsector Vacature

Dubolimburg breidt haar werking verder uit en is daarom op zoek naar een Technisch Adviseur Renovatie (M/V/X voor de versterking van het team.

Lees verder 18 September 2023
Bouwsector Overheid Particulier Asbest Premie-subsidie

Asbest is een gevaar voor de volksgezondheid. Verschillende soorten kanker kunnen het gevolg zijn van blootstelling aan asbest: longkanker, strottenhoofdkanker en…

Bekijk alle nieuwsberichten

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.