Wijzigingen aan Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening

05 October 22

Op donderdag 29 september kwam de Vlaamse Regering in haar septemberverklaring ook tot een akkoord over een aantal premies die een impact hebben op Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening. Ook voor een aantal andere energiepremies, die geen betrekking hebben op Mijn VerbouwPremie, zijn er aantal wijzigingen op komst. We zetten alle wijzigingen, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering later dit jaar, onderstaand op een rijtje.

Wijzigingen die betrekking hebben op Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening
  • Mogelijks wachten VME’s beter nog even om Mijn VerbouwPremie aan te vragen

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering principieel om een hogere Mijn VerbouwPremie toe te kennen aan eigenaar-bewoners van appartementen die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie voor investeringen in gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. De aanpassing van de regelgeving is lopende en de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt verwacht tegen eind december 2022. De nieuwe regelgeving zal echter ook aanpassingen vergen aan het online loket van Mijn VerbouwPremie, enerzijds voor aanvragen door VME’s of andere investeerders voor de gemeenschappelijke delen. Anderzijds voor aanvragen door eigenaar-bewoners voor de hogere premie voor werken aan de gemeenschappelijke delen. Deze aanpassingen zullen niet klaar zijn op 1 oktober 2022, maar wellicht pas vanaf 1 april 2023 beschikbaar zijn. Aan VME’s wordt gevraagd om nog te wachten met hun premieaanvraag, tot 1 april 2023 (op voorwaarde dat hun facturen op dat ogenblik nog geen 2 jaar oud zijn). 

  • De doelgroep met de laagste inkomensgrens wordt uitgebreid in Mijn VerbouwPremie

Ministers Demir en Diependaele stellen voor om de inkomensgrens tussen de laagste en de middelste inkomenscategorie te wijzigen voor aanvragen Mijn VerbouwPremie vanaf 2023. De inkomensgrenzen voor de laagste inkomenscategorie zouden worden verhoogd met 10%. Daarnaast was sowieso al voorzien dat alle inkomensgrenzen jaarlijks, zowel voor de laagste als de middelste inkomenscategorieën bijkomend geïndexeerd worden volgens de gezondheidsindex. De nieuwe grensbedragen voor aanvragen in 2023 zullen in de loop van november 2022 bekend gemaakt worden.

Voor wie op de grens zit tussen de middelste en de laagste inkomenscategorie, kan het dus interessant zijn om te wachten tot 1 januari 2023 om Mijn VerbouwPremie aan te vragen, op voorwaarde dat de facturen dan nog geen 2 jaar oud zijn. Deze wijziging is nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering later dit jaar. 

  • Uitbreiding van Mijn VerbouwLening voor eigenaars die nog geen bewoner zijn

Eigenaars uit de laagste en middelste inkomensgroep die Mijn VerbouwLening willen aanvragen, zullen dit ook kunnen indien ze nog geen bewoner zijn. Ze zullen er wel uiterlijk binnen de 36 maanden moeten gedomicilieerd zijn. Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.  

  • Verlenging verhoogde premies voor dak- en muurisolatie met gelijktijdige asbestverwijdering

Gezien het belang van isolatie in het terugdringen van het energieverbruik, de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van de energiefactuur en het feit dat ook na 2022 nog een zeer groot aandeel gebouwen niet asbestvrij zal zijn, stelt de Vlaamse Regering voor om de huidige verhoogde isolatiepremies voor daken van niet-residentiële gebouwen en buitenmuren van residentiële en niet-residentiële gebouwen te verlengen voor investeringen met eindfacturen in 2023. De premie voor isolatie en gelijktijdige asbestverwijdering kan vanaf 1 oktober 2022 worden aangevraagd via het online loket van Mijn VerbouwPremie voor eindfacturen tot 2 jaar oud in de categorieën dak en buitenmuur. Deze wijziging is nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering later dit jaar. 

 

Wijzigingen die geen betrekking hebben op Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening
  • Tijdelijke premie voor dak- of zoldervloerisolatie, geplaatst door een doe-het-zelver

Dakisolatie is de absolute prioriteit in iedere woning. Zeker deze winter met de hoge energiefacturen die ons te wachten staan, mag dakisolatie in geen enkele woning ontbreken. Omdat u nu vaak tot na de winter moet wachten om uw dak te laten isoleren door een aannemer, wordt er tijdelijk opnieuw een premie ingevoerd voor wie zijn dak of zoldervloer zelf isoleert. Deze tijdelijke premie wordt niet geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie, maar zal in de loop van oktober 2022 kunnen aangevraagd worden via Fluvius.be. De basispremie bedraagt 6 euro per m² en 8 euro per m² voor wie een huishoudelijke aansluiting met uitsluitend nachttarief heeft. Deze premies worden met 50% verhoogd voor beschermde afnemers. De Rd-waarde moet minstens 4,5 m² K/W bedragen. Enkel woningen en appartementen/appartementsgebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet voor 1 januari 2006, of waarvoor de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning dateert van voor deze datum, komen in aanmerking. Daarnaast komen enkel facturen voor het aangekochte isolatiemateriaal vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 april 2023 in aanmerking. Deze wijziging is nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering in de loop van oktober. 

  • Verlenging van de premie voor asbestverwijdering en PV voor niet-verwarmde niet-residentiële gebouwen

Net als de verhoogde premies voor isolatie met gelijktijdige asbestverwijdering, wordt ook de in 2022 ingevoerde premie voor asbestverwijdering en PV-installatie voor niet-verwarmde niet-residentiële gebouwen verlengd voor offertes of (voorschot)facturen voor de asbestverwijdering in 2023 en aanmelding van de PV-installatie tot en met 2025. De premie kan geactiveerd worden door een aanvraag in te dienen bij Fluvius ten laatste op 31 maart 2024 en de aanvraag na plaatsing en aanmelding van de PV-installatie te vervolledigen ten laatste op 31 maart 2026.

Deze wijziging is nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering in de loop van oktober. 

  • Versoepeling van de aanvraag van de EPC-labelpremie

De Vlaamse Regering besliste principieel om de voorwaarden voor de EPC-labelpremie te versoepelen, zodat nieuwe eigenaars steeds in aanmerking komen voor de premie ongeacht een eventueel al opgestarte BENO-pass door een vorige eigenaar op voorwaarde dat voor de woning een EPC voor renovatie met label (D), E of F kan worden voorgelegd, opgemaakt vanaf 2019. Daarnaast komt iedere investeerder na afloop van de periode van 5 jaar van de BENO-pass opnieuw in aanmerking voor de EPC-labelpremie mits voorlegging van een recent EPC voor de renovatiewerken dat is opgemaakt na het verstrijken van de termijn van de BENO-pass.

Deze wijziging is nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering later dit jaar.


Nieuws

Lees verder 25 January 2023

Dubo à la Carte biedt een overzicht van de diverse advies- en begeleidingsformules van Dubolimburg, zowel voor particulieren als lokale overheden. Op donderdag 19 januari …

Lees verder 24 January 2023

Op de gratis beurs 'Thermostaat' van Stad Hasselt (zondag 12 februari) leer je hoe je je woning klaarstoomt voor de toekomst. Dubolimburg is aanwezig en geeft je advies over…

Lees verder 11 January 2023

Op 25 november keurde de Vlaamse Regering de laatste wijzigingen goed voor de nieuwe watertoets en de informatieverplichting voor overstromingsgevoelig vastgoed. Op 1 januari 2023…

Bekijk alle nieuwsberichten