Verenigingsgebouwen

Wil je als vereniging je patrimonium (buurthuis, jeugdhuis, jeugdlokaal, ontmoetingsruimte, sporthal, kleedkamers, zaal) verbeteren om het gebruikerscomfort te verbeteren, je energieverbruik te verminderen en je gebouw in zijn totaliteit op te waarderen, dan heeft Dubolimburg goed nieuws. Wij helpen lokale verenigingen – in samenwerking met de gemeente of stad – met concreet bouw- en gebruiksadvies, van plan tot oplevering.

Verenigingen komen ook in aanmerking voor de lening van Energiehuis Limburg, waarbij ze aan voordelige tarieven kunnen lenen om hun lokalen duurzamer, comfortabeler en energiezuiniger te maken. 

Enkele concrete realisaties van Dubolimburg voor verenigingen:

Jeugdlokalen – Bree: energiescan
De gemeente Bree heeft de ambitie om het energieverbruik van de bestaande jeugdlokalen te verlagen. De bedoeling is om via kleine beheersbare en concrete acties directe educatieve en milieuwinst teweeg te brengen. Daarnaast worden tips gegeven om de bouwschil van de lokalen te optimaliseren.

Dubolimburg voerde een energiescan uit bij 7 lokalen die samen 10 verenigingen huisvesten.
Per locatie werd een uitgebreid verslag opgemaakt met kleine tips en gebouwgebonden verbetermogelijkheden. Om het advies om te zetten naar concrete acties voorziet de gemeente subsidies voor energiebesparende maatregelen waar de verenigingen gebruik van kunnen maken.

Chiro Sint Paulus Boxberg (Genk): Bouwadvies
Op vraag van de stad Genk werd voor de uitbreiding en renovatie van de lokalen van Chiro Sint Paulus advies gevraagd bij Dubolimburg. De stad kan bij het toekennen van de vergunning rekening houden met dit advies en indien nodig bepaalde voorwaarden opleggen.

Dubolimburg heeft adviezen geformuleerd met betrekking tot de optimalisatie van de bouwschil en duurzaam materiaalgebruik. Er werden een aantal verbetervoorstellen geformuleerd om te komen tot een energiezuinige renovatie.

VZW De Kastert (Genk): Hernieuwbare energie

Het oorspronkelijke plan: zonnepanelen leggen om de energiekosten te drukken. Door het advies van Dubolimburg - dat een gebouw altijd integraal benadert - werd de meerwaarde van kleine ingrepen duidelijk. Men opteerde daarom eerst voor een relighting en vervanging van elektrische grootverbruikers, en pas daarna werden zonnepanelen gelegd om het restant aan nodige energie te coveren. 

Huis van het kind – Hamont-Achel: Nieuwbouw
De gemeente Hamont-Achel heeft de ambitie om voor de nieuwbouw ‘Huis van het Kind’ een voorbeeldproject te realiseren op vlak van energiezuinig en duurzaam bouwen.

Dubolimburg gaf advies over natuurvriendelijk materiaalgebruik, over de verschillende ambitieniveaus van de bouwschil en de toe te passen technieken.

Heb je als vereniging zelf ook duurzame (ver)bouwplannen? Dubolimburg helpt je graag met advies. Contacteer Dubolimburg via info@dubolimburg.be of 011 – 39 75 75.


Andere projecten

Advies groendak (particulieren)

Asbestverwijdering

Appartementen

C-REAL

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.