Asbestverwijdering

Asbest werd vroeger veelvuldig gebruikt in de bouwsector. In de loop der jaren werd echter duidelijk dat asbestvezels inademen ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarom is het sinds 2001 verboden om asbest te gebruiken en asbesthoudend materiaal te verhandelen in België. Er is vandaag echter nog steeds veel asbest aanwezig in en rond onze woningen. Limburg.net, de provincie Limburg en De Huisdokter (Dubolimburg) lanceren daarom met de steun van Ovam een gezamenlijke campagne om het verwijderen en afvoeren van asbest veilig en gemakkelijk te maken. De start van de campagne is tot nader te bepalen datum uitgesteld, maar particulieren kunnen zich nu al aanmelden!

ASBEST IN DAK OF LEIDINGEN ?

Twijfelt u over welk soort asbest het gaat, of het nog in goede staat is of laat u het asbest liever veilig afbreken en verwijderen door een professional? Dan kan u intekenen op het aanbod van De Huisdokter. twee begeleidingsformules voor een professionele asbestverwijdering van dakbedekking, gevelbekleding en isolatie rond oude verwarmingsleidingen bij particulieren.

SAFETY FIRST !

Het verwijderen van asbest is potentieel gevaarlijk. Daarom zal de Huisdokter bij voorkeur adviseren om een professional in te schakelen. Voor het laten verwijderen van asbesthoudende dakbedekking of – gevelbekleding van woningen en bijgebouwen, kan u beroep doen op een aannemer die door De Huisdokter werd geselecteerd. Op die manier bent u zeker van een veilige verwijdering en van een correcte prijs. Als u kiest voor deze formule, geniet u ook van het voordelige tarief voor de plaatsing van een container. In de gratis begeleiding is een totaalrenovatieadvies en een plaatsbezoek door een asbestdeskundige inbegrepen. Bij twijfel omtrent de aanwezigheid van asbest gebeurt er een staalname en een labotest.

ZORGELOOS RENOVEREN

De Huisdokter bekijkt vervolgens in detail op welke manier het dak op een toekomstbestendige manier nageïsoleerd kan worden. Ook voor deze dakisolatiewerken kan u beroep doen op een aannemer die door De Huisdokter werd geselecteerd. Op die manier wordt u ontzorgd en kan u rekenen op een kwalitatieve uitvoering tegen een correcte prijs.

LEIDINGISOLATIE

Ook voor het verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie werkt De Huisdokter samen met erkende asbestverwijderaars. Hierbij is steeds een staalname met labotest inbegrepen om de aanwezigheid van asbest vast te stellen. De aanvragen ontvangt daarna een vrijblijvende offerte voor de verwijdering én begeleiding bij de uitvoering van de werken. Iedereen die gebruik maakt van dit aanbod krijgt 50% van de totale verwijderingskost terugbetaald.

INTERESSE? KLIK HIER VOOR MEER INFO


Andere projecten

Appartementen

Asbestverwijdering

C-REAL

De Huisdokter