Lokale campagnes

Dubolimburg ontwikkelt samen met Limburgse steden en gemeenten campagnes op maat

Renovatiebegeleiding 

Gemeenten willen vaak graag een eigen campagne ontwikkelen met eigen klemtonen om inwoners te sensibiliseren en te activeren. Dubolimburg helpt met raad en daad, zowel inhoudelijk als op het vlak van communicatie. Deze initiatieven kregen - oa dankzij de Burenpremie van Fluvius - de laatste jaren vorm:

Meer info lees je HIER


Sure2050

SURE2050 zorgt voor interactieve opleidingen voor beleidsmakers en personen die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor het verduurzamen van het patrimoniumcoaching van het gemeentelijk team, ondersteuning van concrete energiebesparende investeringsprojecten en het ter beschikking stellen van hulpmiddelen waaronder handleidingen en andere management tools. 

97 Vlaamse gemeenten hebben al hun interesse in een deelname aan SURE2050 aangegeven en een letter of support ondertekend.

SURE2050 is een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, Dubolimburg, KampC en Factor4.

SURE2050 start in mei 2019 en loopt 42 maanden.

Meer info lees je  HIER

 

Rhedcoop

Dubolimburg gaat, met Europese middelen en de steun van energiecoöperatie Bronsgroen, burgercoöperaties steunen die socio-culturele gebouwen energiezuiniger willen maken. Het project RHEDCOOP (Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via COOPeraties) zal uitmonden in een Energy Service Company-model (ESCO-model) dat de energetische renovatie en de productie van hernieuwbare energie van socio-culturele gebouwen faciliteert. Het project liep af in december 2021.

Meer info lees je  HIER

 
KREAtie

Opdat Vlaanderen de klimaatdoelstellingen haalt, is er nog een hele weg te gaan in het verbeteren van het woningenpark: de energieprestatie van onze huizen is gemiddeld niet zo goed en de warmte- en stroomvoorziening is vaak fossielafhankelijk. Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer geeft steun aan vier projecten die energiezuinig of circulair (ver)bouwen en wijkrenovaties bevorderen. Daarnaast werd een project geselecteerd dat de overdracht van gronden voor biolandbouw naar jonge boeren begeleidt. KREAtie van Dubolimburg - 'dat woonleningen aan renovatieadvies op een innovatieve manier koppelt' - is een van de projecten. Het behelst zowel energiegebruik als materialen, en maakt een innovatieve koppeling van woonleningen (voor aankoop of renovatie) aan renovatie- en energieadvies. Mensen met een beperkt inkomen kopen vaak woningen met een hoge renovatienood. Het project wil kopers helpen om, in samenwerking met een kredietverlener, het beschikbare budget optimaal in te zetten zodat zij renovaties niet moeten uitstellen. Het project liep af in december 2021. 

Meer info lees je  HIER

 
Appartementsgebouwen

Renovatie van appartementsgebouwen is een technische en vaak zeer complexe aangelegenheid. Het is dus van groot belang dat je van bij de start van een globaal en onafhankelijk advies vertrekt.

Dubolimburg helpt en ondersteunt appartementseigenaars, syndici en Vereniging van Mede-eigenaars (VME) bij hun duurzame renovatie. Wij zorgen voor objectief, onafhankelijk en professioneel advies op maat van elk appartementsgebouw. Dubolimburg ontwikkelde een methodiek om renovatietrajecten samen met de syndicus en/of de VME in de praktijk te brengen. Voor elke vraag is er een adviesformule: GoldMedium en Small.

Meer info lees je  HIER