Strategisch Vastgoedplan

Dubolimburg stelt zijn expertise vanuit SURE2050 ter beschikking van de Limburgse gemeenten bij het opmaken van hun Strategisch Vastgoedplan. We bekijken samen het bestaande gebouwenpatrimonium en formuleren oplossingen voor de diverse gebouwen. 

Wat?

In onze begeleiding zit inbegrepen: 

 • Startworkshop voor administratie (ambtenaren van verschillende domeinen (milieu & klimaat, gebouwen, TD, financiën…) en bestuur (schepenen, burgemeester, directeur…). Circa 2 uur + 2 uur voorbereiding.  
 • Thematische workshops in het kader van 3 hoofdstukken in het SVP waarvoor wij input kunnen leveren:
  • Doelstellingen (Hoofdstuk 4)
  • Vastgoedstrategie (Hoofdstuk 5)
  • Hernieuwbare en klimaatneutrale energie (Hoofdstuk 6)
 • Nazorgtraject (2 x per jaar à 2 werkdagen) met daarin:

  • Nalezen van het SVP
   • Implementeren van de (eventueel) gewijzigde wetgeving
   • Statusupdate van geplande acties
  • Inventaris (in excel) updaten in overleg met de gemeente.
   • Status van de gebouwen
   • Verduurzamingsingrepen plannen

Kostprijs?

Indien u geïnteresseerd bent in deze service maken wij graag een voorstel op maat. 

IK WIL EEN VOORSTEL OP MAAT

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.