Renovatieaudit verenigingsgebouwen

Plaatsbezoek aan een verenigingsgebouw + een adviesrapport omtrent energie, duurzaamheid en comfort.


Dubolimburg helpt verenigingen (jeugd, sport, cultuur) om hun gebouwen energie-efficiënter te maken door middel van kleine beheersbare en concrete acties en maatregelen. Tegelijk maken we werk van sensibilisering van de vereniging en haar leden.

De focus ligt op winst op het vlak van financiën, educatie en milieu. Dit advies én de geadviseerde  maatregelen zijn naadloos inpasbaar in het Klimaatactieplan van de gemeente of stad.

Wat?

  • Tijdens een plaatsbezoek brengen we de bestaande toestand van een gebouw in kaart. Tegelijk bezorgt de vereniging aan Dubolimburg zoveel mogelijk informatie die nodig is voor een correcte analyse: bestaande plannen, energieverbruiken, informatie over eerdere renovaties …  
  • We beoordelen de algemene staat en energetische kwaliteit van het gebouw. We focussen ook op mogelijke kleine energiebesparende maatregelen.
  • We brengen het besparingspotentieel in kaart door middel van benchmarking met verbruikscijfers van gelijkaardige gebouwen.
  • In het renovatierapport bekijken we de verschillende energetische renovatiemogelijkheden. We analyseren de gebouwschil (muren, vloeren, dak, buitenschrijnwerk) en we stellen per onderdeel een renovatiescenario voor. Je krijgt verder aanbevelingen voor energiebesparing en het verbeteren van duurzaamheid en comfort.
  • Bij de analyse van de technische installaties nemen we verwarming, waterverbruik, verlichting en elektrische grootverbruikers onder de loep. Ook de mogelijkheden voor de toepassing van hernieuwbare energie worden in het Adviesrapport opgenomen.
  • Tot slot bekijken we het (gebruikers)comfort. Hier ligt de klemtoon op ventilatie, akoestiek, oververhitting, toegankelijkheid, fietsenstallingen,…

Voor wie?

Verenigingsgebouwen (al dan niet in meer of mindere mate eigendom van stad of gemeente) op het grondgebied van de provincie Limburg.

Kostprijs?

750 euro

IK WIL EEN RENOVATIEAUDIT VERENIGINGSGEBOUW RESERVEREN

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.