Renovatieaudit

Quickscan, uitgebreid met een kostenraming, een actie- en besparingsplan op vlak van energie en CO2. 

Wat? 

Deze full-audit is een aanvulling op de Quickscan niet-residentiële gebouwen en garandeert een diepgaandere screening van een bestaand publiek gebouw op het vlak van energie, duurzaamheid en comfort. Als aanvrager krijg je een gedetailleerd adviesrapport met daarin een benchmark met vergelijkbare gebouwen, gedocumenteerde renovatiescenario’s, kostenramingen en principedetails voor uitvoering. 

Hoe? 

Dubolimburg brengt een plaatsbezoek om de bestaande toestand van het gebouw in kaart te brengen. Tegelijk bezorgt de gemeente zoveel mogelijk informatie die nodig is voor een correcte analyse: bestaande plannen, energieverbruiken, informatie over eerdere renovaties …  

De algemene staat en energetische kwaliteit van het gebouw worden beoordeeld. Daarnaast zal tijdens het plaatsbezoek aandacht geschonken worden aan mogelijke kleine energiebesparende maatregelen. 

We vergelijken/benchmarken de energieverbruiken met gelijkaardige gebouwen om het besparingspotentieel in kaart te brengen. 

In het renovatierapport vind je de verschillende energetische renovatiemogelijkheden. Hierbij wordt een analyse gemaakt van de gebouwschil: muren, vloeren, dak en buitenschrijnwerk. Per onderdeel wordt een renovatiescenario voorgesteld.  

Bij de analyse van de technische installaties nemen we verwarming, waterverbruik, verlichting en elektrische grootverbruikers onder de loep, net als de mogelijkheden voor de toepassing van hernieuwbare energie. 

Naast energie focust het rapport ook op comfort. Hierbij kijken we onder andere naar ventilatie, akoestiek, oververhitting, toegankelijkheid, fietsenstallingen,… 

Bij een uitgebreid renovatieadvies wordt het basisadvies uitgebreid met een kostenraming. Hierbij wordt op basis van de bestaande plannen voor de energetisch maatregelen een vereenvoudigde kostenraming opgemaakt. Daarnaast worden de voorgestelde renovatiemaatregelen verduidelijkt met principedetails. 

Verder kan in het uitgebreid adviesrapport ook specifiek op maat van een bepaald gebouw een voorstel worden uitgewerkt. Zo kan er bijvoorbeeld met het oog op de uitvoering van een bepaalde maatregel meer in de diepte op dit onderdeel ingegaan worden. 

Voor wie? 

Eigenaars van publieke gebouwen zoals lokale overheden en de provincie Limburg. 

Kostprijs? 

Een renovatieaudit kost 2000 euro.

DOWNLOAD HIER DE INFOFICHE RENOVATIEAUDIT

IK WIL EEN RENOVATIEAUDIT RESERVEREN

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.