GRO

GRO is een uitgebreide evaluatietool voor toekomstgerichte, comfortabele en circulaire gebouwen en sites. 

 

Wat? 

Als lokaal bestuur sta je geregeld voor grote uitdagingen zoals nieuwbouwprojecten of doorgedreven renovatiewerken. Naast het eigen streven naar een duurzame omgeving willen lokale besturen ook als voorbeeld fungeren voor haar bevolking. Dubolimburg biedt haar expertise aan om op een holistische manier de aspecten duurzaamheid en circulariteit te implementeren in ieder nieuwbouw- of renovatieproject. De GRO heeft een impact op de sectoren: transport, tertiaire sector (publieke gebouwen), openbare verlichting en energieproductie.

Hoe?

GRO is een hanteerbaar en procesbegeleidend instrument om duurzaamheid in bouwprojecten te implementeren. Het laat toe om via een geïntegreerd ontwerpproces te komen tot een toekomstgericht, comfortabel en circulair gebouw op een duurzame site. Naast het bepalen van het ambitieniveau is GRO ook een evaluatie- en controle-instrument om erover te waken dat het vooropgestelde niveau ook gerealiseerd wordt. Het principe PEOPLE, PLANET, PROFIT weerspiegelt de diversiteit aan aandachtspunten waarmee in gebouwen rekening gehouden moet worden. Dit vormt dan ook de kapstok van GRO. 

De GRO heeft niet als bedoeling te komen tot enige certificatie of labeling. 

Voor wie? 

Lokale overheden, provincie Limburg. 

Kostprijs?

We maken een voorstel op maat afhankelijk van het type project en graad van ondersteuning. 

Voorbeeldproject: PLOT in Genk

Het PLOT (Provincie Limburg Opleiding & Training) in Genk hanteert de duurzaamheidsmeter GRO om haar ambitie op vlak van duurzaamheid te kunnen evalueren tijdens de realisatie van het nieuw hoofdgebouw.

Het PLOT selecteerde (onder begeleiding van Dubolimburg) de belangrijkste duurzaamheidsaspecten die op dit project van toepassing zijn. Deze aspecten/criteria zullen tijdens iedere fase in het project geëvalueerd worden aan de hand van – zoveel mogelijk – meetbare deeleisen.

IK WIL EEN VOORSTEL OP MAAT

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.