Adviesformules niet-residentiële gebouwen

Lokale overheden kunnen bij Dubolimburg terecht voor advies en begeleiding voor het verduurzamen en energiezuiniger maken van hun eigen patrimonium en dat van de verenigingen op hun grondgebied.

Wij hebben volgende adviesformules:

Quickscan

Advies voor een niet-residentieel gebouw.
Inhoud: plaatsbezoek + beknopte adviesnota wat betreft energie, duurzaamheid en comfort.

Renovatieaudit

Advies voor een niet-residentieel gebouw.
Inhoud: plaatsbezoek en uitgebreid adviesrapport wat betreft energie, duurzaamheid en comfort. Inclusief actie- en besparingsplan.

Renovatieaudit Verenigingsgebouw

Advies voor een verenigingsgebouw (al dan niet in gemeentelijk bezit).
Inhoud: plaatsbezoek, adviesrapport wat betreft energie, duurzaamheid en comfort. Optioneel uitbreidbaar met renovatiebegeleiding.

Advies groendak/groengevel voor gemeentelijke gebouwen

Maatadvies voor de mogelijke aanleg van groendaken en groengevels, inclusief rapport.

NIEUW: Strategisch Vastgoedplan (SVP)

Begeleiding bij opstellen en implementeren van het gemeentelijke SVP.

Duurzaamheidsmeter GRO

GRO is een evaluatietool om de duurzaamheid van bouwprojecten en sites te meten en te vergroten. De ambitie van GRO is om via een geïntegreerd ontwerpproces tot toekomstgerichte, comfortabele gebouwen te komen, waarin sterk wordt ingezet op circulair bouwen. 

EXTRA

  • Vorming op maat voor ambtenaren (diverse thema’s)
  • Infosessie op maat voor particulieren. Op vraag. Sessies die niet tot het standaardaanbod behoren.
  • Jurering van gemeentelijke nieuwbouw- en renovatieprojecten

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.