Dubo à la carte voor gemeenten

Hoe ga je als gemeente om met je eigen patrimonium? Wat zijn de mogelijkheden en de uitdagingen? Welke aandachtspunten verdienen extra focus? Dubolimburg helpt lokale overheden om zowel hun eigen gebouwen (kantoren, loodsen, sporthallen, verenigingsgebouwen etc) als particuliere woningen te verduurzamen. Met als doel niet alleen winst voor het gebruikers- en bezoekerscomfort, maar zeker ook voor de gemeentelijke financiën en het milieu. 

Zowel op gebouwniveau als op het vlak van ruimtelijke ordening kunnen gemeenten beroep doen op de expertise van onze door de wol geverfde professionals. We geven projectadvies op maat en we staan lokale overheden bij in hun eerstelijnsfunctie en communicatie met hun inwoners.

Het advies duurzaam bouwen en verbouwen is sinds de start van Dubolimburg een van de belangrijke bouwstenen in het aanbod van onze organisatie. Zowel nieuwbouwprojecten als renovatie - met zelfs bestemmingswijziging - zijn mogelijk.


Welke adviesformules bieden we aan?

GEBOUWEN (renovatie/nieuwbouw)

Quickscan
Advies voor een niet-residentieel gebouw.
Inhoud: plaatsbezoek + beknopte adviesnota wb energie, duurzaamheid en comfort.

Renovatieaudit
Advies voor een niet-residentieel gebouw.
Inhoud: plaatsbezoek en uitgebreid adviesrapport wb energie, duurzaamheid en comfort. Inclusief actie- en besparingsplan.

Renovatieaudit Verenigingsgebouw
Advies voor een verenigingsgebouw (al dan niet in gemeentelijk bezit).
Inhoud: plaatsbezoek, adviesrapport wb energie, duurzaamheid en comfort. Optioneel uitbreidbaar met renovatiebegeleiding.

Advies groendak/groengevel voor gemeentelijke gebouwen
Maatadvies voor de mogelijke aanleg van groendaken en groengevels.

NIEUW: Strategisch Vastgoedplan (SVP)
Begeleiding bij opstellen en implementeren van het gemeentelijke SVP.

Duurzaamheidsmeter GRO
Evaluatietool voor toekomstgerichte, comfortabele en circulaire gebouwen en sites.


WIJKEN

Quickscan Wijk(en)
Beknopt en vlot instrument voor de inschatting van duurzaamheid van woonontwikkeling.

Duurzaamheidsmeter Wijken
Brengt onderbouwd en objectief in kaart wat een duurzame wijk inhoudt.


EXTRA

  • Vorming op maat voor ambtenaren (diverse thema’s)
  • Infosessie op maat voor particulieren. Op vraag. Sessies die niet tot het standaardaanbod behoren.
  • Jurering van gemeentelijke nieuwbouw- en renovatieprojecten

HOE WERKT DUBO A LA CARTE?
KLIK HIER VOOR ALLE INFO.