Dubo à la carte

Gemeenten zijn onze natuurlijke partners. Dubolimburg stelt 15 jaar knowhow en ervaring ter beschikking van lokale overheden om samen via duurzaam (ver)bouwen en wonen tot een betere, gezondere en energiezuinigere gemeente te komen. Gemeenten krijgen steun en deskundige begeleiding bij het ontwikkelen en uitvoeren van een doordacht beleid wat betreft duurzaam (ver)bouwen en wonen. Het team van Dubolimburg ontwikkelt samen met de lokale overheden een visie en helpt met raad én daad bij het behalen van de streefdoelen in de Convenant Of Majors wat betreft CO2-reductie, gezondere leefomgeving en energiebesparing. We focussen onze dienstverlening nadrukkelijk op acties uit de Klimaatactieplannen die door de Limburgse steden en gemeenten worden uitgevoerd. Bekijk hier de MENUKAART 2022.


Partnerschap op maat van de gemeente en haar inwoners

Renovatie van gemeentelijke gebouwen, duurzame nieuwbouwprojecten, intelligente planning en (wijk)ontwikkeling, sensibiliserende acties voor inwoners? Dubolimburg ontzorgt Limburgse gemeenten met het à la carte-partnerschap. We reiken met dit aanbod specialistische oplossingen, advies en begeleiding op maat van jouw stad of gemeente aan. 

We helpen de Limburgse gemeenten ook met het sensibiliseren, motiveren en activeren van hun inwoners door het opzetten en/of bedenken van:

Enkele concrete voorbeelden:


Hoe werkt Dubo à la Carte concreet?

Partnergemeenten krijgen credits ter waarde van het volledige lidmaatschapgeld. Deze kunnen worden ingezet voor een of meer van onze vernieuwde adviesformules. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor renovatie-begeleiding van gemeentelijke gebouwen als sporthallen en culturele centra, duurzame nieuwbouwprojecten, screening van verenigingsgebouwen, intelligente planning en (wijk)ontwikkeling, sensibiliserende acties en campagnes voor inwoners enzoverder.

Heb je nood aan extra ondersteuning? Dankzij het à la carte-partnerschap kan je aan voordeeltarieven rekenen op de jarenlange knowhow en ervaring van Dubolimburg. 

  • Dankzij het jaarlijkse partnerschap heeft u recht op een aantal credits
  • Je kiest ter waarde van deze credits adviesformules die voor je gemeente interessant zijn
  • Credits opgebruikt? Je geniet van voordeeltarieven voor verder, ander, extra advies en begeleiding
  • Credits gelden per kalenderjaar en zijn niet overzetbaar

Voordelen van Dubo à la Carte
  • Specialistisch advies en begeleiding bij (complexe) duurzame bouwprojecten
  • Betrouwbare service op maat voor zowel gemeente als inwoners
  • Professionele ontzorging van de gemeentelijke diensten en ambtenaren
  • Focus op maatregelen en projecten uit de Klimaatactieplannen
  • Optimale prijskwaliteitsverhouding