Nieuws

Lees verder 24 October 2019

Rhedcoop steunt burgercoöperaties die socio-culturele gebouwen energiezuiniger willen maken. Op 10 oktober vond het eerste symposium plaats in Berchem. De verschillende partners …

Lees verder 16 September 2019

Het project SURE2050 ging officieel van start met een kick-off in Brussel. SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vast…

Lees verder 22 August 2019

Op donderdag 10 oktober brengt Rhedcoop Vlaamse en Nederlandse experten, lokale besturen en energiecoöperaties samen om ervaringen en kennis uit te wisselen in een symposium. Wat …

Lees verder 19 August 2019

Dubolimburg helpt verenigingen om hun gebouwen energie-efficiënter te maken door middel van kleine beheersbare en concrete acties en maatregelen. Tegelijk maken we werk van sensi…

Lees verder 15 July 2019

Opdat Vlaanderen de klimaatdoelstellingen haalt, is er nog een hele weg te gaan in het verbeteren van het woningenpark: de energieprestatie van onze huizen is gemiddeld niet zo goed…

Lees verder 14 July 2019

Renovatie van appartementsgebouwen is een technische en vaak zeer complexe aangelegenheid.
Het is dus van groot belang dat je van bij de start van een globaal en onafhan…

Lees verder 15 May 2019

Dubolimburg gaat, met Europese middelen en de steun van energiecoöperatie Bronsgroen, burgercoöperaties steunen die socio-culturele gebouwen energiezuiniger willen maken. Het p…

Lees verder 13 May 2019

Onderzoekers van de Faculteit Architectuur en kunst van de Universiteit Hasselt ontwikkelden de Comforttool (www.comforttool.be). Deze tool wil bewoners aanmoedigen om hun huis zo…

Lees verder 12 May 2019

De Huisdokter van Dubolimburg blijft populair. We mochten dit kalenderjaar al meer dan 300 particuliere adviezen verstrekken.