Duurzame ruimtelijke ordening

Lintbebouwing is een fenomeen dat ook in Limburg bestaat. Niet alleen op het vlak van ruimtelijke ordening – het verdwijnen van open ruimte – is het belangrijk dat aan een oplossing wordt gewerkt voor dit probleem, er zijn ook belangrijke economischesociale en milieutechnische nadelen aan verbonden. De Uhasselt onderzocht de verlinting in Limburg, en professor Oswald Devisch en … Liesbeth Thewissen voerden in opdracht van de provincie Limburg een studie uit, die door Dubolimburg wordt begeleid en mee zal worden vertaald naar concrete acties in geëngageerde Limburgse gemeenten.

Wat doet Dubolimburg?

*Dubolimburg zorgt mee voor de inhoudelijke aftoetsing van de studie.
*We organiseren gemeentelijke stuurgroepen ‘beleidsbepaling duurzaamheid’
*We brengen het thema op de agenda van de provinciale atria om samen met de gemeenten de bestaande situatie te analyseren, gemeenten te motiveren en mogelijke oplossingen aan te reiken.
*We bezoeken – samen met de provincie Limburg, Bond Beter Leefmilieue en Infrax – alle Limburgse gemeenten persoonlijk en we bespreken met schepencolleges en relevante ambtenaren.

Lees onderstaand de studie ‘Verlinting van een suburbaan landschap‘ van de Uhasselt.

 

Andere projecten

Advies groendak (particulieren)

Asbestverwijdering

Appartementen

C-REAL

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.