SURE2050

SURE2050 zorgt voor interactieve opleidingen voor beleidsmakers en personen die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor het verduurzamen van het patrimonium, coaching van het gemeentelijk team, ondersteuning van concrete energiebesparende investeringsprojecten en het ter beschikking stellen van hulpmiddelen waaronder handleidingen en andere management tools. 

SURE2050 is een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, Dubolimburg, KampC en Factor4.

SURE2050 start in mei 2019 en loopt 42 maanden. De volgende Limburgse gemeenten nemen deel:

As, Hechtel-Eksel, Zonhoven, Hasselt, Pelt, Oudsbergen, Borgloon, Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Voeren, Maasmechelen, Kortessem.

Daarnaast is ook de provincie Limburg nauw betrokken bij het project.

Lees HIER wat SURE2050 voor uw gemeente kan doen

SURE2050 helpt uw organisatie bij het: 

 • ontwikkelen van een duurzame vastgoedstrategie met inbegrip van korte, middellange en lange termijndoelstellingen
 • benoemen van de data en informatie die nodig is om een duurzaam vastgoedbeleid en de uitvoering ervan te ondersteunen
 • aangeven van de manier van organiseren om het vastgoedbeleid effectief en efficiënt uit te voeren
 • bekijken van de maximale energiebesparing en de kosten van het hele transitieproces en de kosten voor de belastingbetaler zo laag mogelijk houden
 • bepalen van de mogelijke financieringsmogelijkheden en de keuze van de beste optie

U krijgt verder:

 • Goede voorbeelden uit binnen- en buitenland
 • Handleidingen om een duurzaam publiek vastgoedbeleid te realiseren
 • Een Duurzaam Vastgoed-besluitvormingstool, gekoppeld aan het energiemanagement-systeem E-Lyse van Fluvius voor gemeenten en Terra energiedata en-managementsysteem voor de Vlaamse overheid.

Hoe kan uw organisatie deelnemen?

De deelname aan het SURE2050 opleiding- en coachingprogramma is gratis. Anderzijds moeten deelnemende gemeenten en publiek organisaties zich verbinden tot het: 

 • Aanduiden van een SURE2050 Project eigenaar (politiek verantwoordelijke binnen uw organisatie)
 • Aanduiden van SURE2050 Coördinator (interne of externe projectmanager binnen uw organisatie)
 • Deelname aan het opleidingsprogramma
 • Het ontwikkelen en indienen van een SURE2050 strategisch plan
 • Opvolging van het proces (besluitvorming en uitvoering)
 • Engagement om te investeren in energie-efficiëntiemaatregelen
 • Rapporteren van de voortgang aan de SURE2050 relatiebeheerder
 • Het doorgeven van bewijsstukken over investeringen aan de SURE2050 relatiebeheerder

Het opleidingsprogramma houdt drie workshops in voor politiek verantwoordelijken en management teamleden en een meer uitgebreid programma van vier dagen waarin de door uw organisatie aangestelde SURE 2050 coördinator wordt opgeleid. De workshops en opleidingen worden in elke provincie georganiseerd en vinden plaats in de periode van oktober 2019 tot juni 2020. Het coachingprogramma start in mei 2020.

U kunt uw interesse in deelname reeds (her)bevestigen door middel van een email aan karen.smets@dubolimburg.be.              

 


Andere projecten

Appartementen

Asbestverwijdering

C-REAL

De Huisdokter