SURE2050

SURE2050 zorgt voor interactieve opleidingen voor beleidsmakers en personen die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor het verduurzamen van het patrimonium, coaching van het gemeentelijk team, ondersteuning van concrete energiebesparende investeringsprojecten en het ter beschikking stellen van hulpmiddelen waaronder handleidingen en andere management tools. 

SURE2050 is een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, Dubolimburg, KampC en Factor4.

SURE2050 start in mei 2019 en loopt tot en met april 2023.

Lees HIER wat SURE2050 voor uw gemeente kan doen

SURE2050 helpt uw organisatie bij het: 

  • ontwikkelen van een duurzame vastgoedstrategie met inbegrip van korte, middellange en lange termijndoelstellingen
  • benoemen van de data en informatie die nodig is om een duurzaam vastgoedbeleid en de uitvoering ervan te ondersteunen
  • aangeven van de manier van organiseren om het vastgoedbeleid effectief en efficiënt uit te voeren
  • bekijken van de maximale energiebesparing en de kosten van het hele transitieproces en de kosten voor de belastingbetaler zo laag mogelijk houden
  • bepalen van de mogelijke financieringsmogelijkheden en de keuze van de beste optie

U krijgt verder:

  • Goede voorbeelden uit binnen- en buitenland
  • Handleidingen om een duurzaam publiek vastgoedbeleid te realiseren
  • Een Duurzaam Vastgoed-besluitvormingstool, gekoppeld aan het energiemanagement-systeem E-Lyse van Fluvius voor gemeenten en Terra energiedata en-managementsysteem voor de Vlaamse overheid.

           

 


Andere projecten

Advies groendak (particulieren)

Asbestverwijdering

Appartementen

C-REAL

Uw achtergrond

Om u de juiste informatie op onze website te bezorgen vragen we u uw (professionele) achtergrond op te geven. Zo kunnen we u persoonlijk relevante informatie aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u voor de optie "Andere" kiezen.