BeReSlim

In het kader van een Vlaio-oproep uit 2018 - met als thema City of Things - zijn de stad Genk, Hasselt, Dubolimburg en Stebo een samenwerking aangegaan met de bedoeling een product te ontwikkelen dat kan zorgen voor energiebesparing bij elektrische boilers en elektrische accumulatieverwarming. Het project heet BeReSlim.

Hoewel het potentieel voor zowel eindgebruikers, leveranciers, netbeheerders en steden en gemeenten groot is bestaan hiervoor nauwelijks producten op de markt. Binnen het project hebben we 25 deelnemers geworven waar de toestellen kunnen getest worden om hier vervolgens uit te leren en te optimaliseren.

Naast de technische verbeteringen zullen ook de financiële voor- en nadelen aan bod komen. M.a.w. hoeveel bedraagt de investeringskost, hoeveel bedraagt de energiebesparing, etc. er zal ook onderzocht worden of de investering via de stad of een derde partij kan verlopen zodat het voordeel van de eindgebruiker nog groter is.

Tijdens een 4-tal co-creatiessessies met de deelnemers worden ervaringen uitgewisseld ter optimalisatie van het product. Businessmodellen worden uitgedacht tijdens 2 andere co-creatiesessies met de projectpartners en externen.


Andere projecten

Appartementen

Asbestverwijdering

BeReSlim

BeReSlim

Bouwinnovatie