KREAtie

Steun voor vijf projecten voor duurzamere bouw en landbouw

Opdat Vlaanderen de klimaatdoelstellingen haalt, is er nog een hele weg te gaan in het verbeteren van het woningenpark: de energieprestatie van onze huizen is gemiddeld niet zo goed en de warmte- en stroomvoorziening is vaak fossielafhankelijk. Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer geeft steun aan vier projecten die energiezuinig of circulair (ver)bouwen en wijkrenovaties bevorderen. Daarnaast werd een project geselecteerd dat de overdracht van gronden voor biolandbouw naar jonge boeren begeleidt. KREAtie van Dubolimburg - 'dat woonleningen aan renovatieadvies op een innovatieve manier koppelt' - is een van de projecten.

Het project KREAtie van Dubolimburg behelst zowel energiegebruik als materialen, en maakt een innovatieve koppeling van woonleningen (voor aankoop of renovatie) aan renovatie- en energieadvies. Mensen met een beperkt inkomen kopen vaak woningen met een hoge renovatienood. Het project wil kopers helpen om, in samenwerking met een kredietverlener, het beschikbare budget optimaal in te zetten zodat zij renovaties niet moeten uitstellen. 

Silvia deed beroep op KREATIE. Lees hier een korte testimonial.

Partners
Dubolimburg werkt samen met Igemo en Onesto. 

BELANGRIJKSTE REALISATIES BINNEN KREATIE

Ontwikkelen van een methodiek en een draaiboek
De belangrijkste doelstelling van KREAtie was het verfijnen van een grove methodiek tot een gestroomlijnd proces. Een belangrijke schakel in dit proces is een gezamenlijk IT systeem voor dataopslag. Tijdens de looptijd werd ook de inhoud van het Renovatierapport bijgesteld. Zo werden naast de energetische mogelijkheden ook structurele onderwerpen toegevoegd wat het rapport voor de klant completer maakte.

Effectieve uitvoering van 20 testcases
Na de onderzoeksfase en de voorbereidende fase werd er gestart met concrete dossiers. Wegens de coronacrisis waren Huisdokterbezoeken tijdelijk niet mogelijk, en na de hervatting van de plaatsbezoeken was de doorlooptijd van het project nog zo beperkt dat er te weinig dossiers konden worden behandeld. Door de verlenging van de looptijd van het project met 6 maanden zijn er uiteindelijk 14 van de 20 vooropgestelde testcases uitgevoerd. 10 situeren zich in de regio Limburg (Dubolimburg/Onesto) en 4 in de regio Mechelen (Igemo/Onesto).

Wat vinden de geadviseerden van het geboden advies?


Meer informatie over de geselecteerde projecten en over het Fonds: www.fdme.be.


Andere projecten

Huisdokter groendak

Asbestverwijdering

De Huisdokter

Hasselt Renoveert