KREAtie

Steun voor vijf projecten voor duurzamere bouw en landbouw

Opdat Vlaanderen de klimaatdoelstellingen haalt, is er nog een hele weg te gaan in het verbeteren van het woningenpark: de energieprestatie van onze huizen is gemiddeld niet zo goed en de warmte- en stroomvoorziening is vaak fossielafhankelijk. Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer geeft steun aan vier projecten die energiezuinig of circulair (ver)bouwen en wijkrenovaties bevorderen. Daarnaast werd een project geselecteerd dat de overdracht van gronden voor biolandbouw naar jonge boeren begeleidt. KREAtie van Dubolimburg - 'dat woonleningen aan renovatieadvies op een innovatieve manier koppelt' - is een van de projecten.

Het project KREAtie van Dubolimburg behelst zowel energiegebruik als materialen, en maakt een innovatieve koppeling van woonleningen (voor aankoop of renovatie) aan renovatie- en energieadvies. Mensen met een beperkt inkomen kopen vaak woningen met een hoge renovatienood. Het project wil kopers helpen om, in samenwerking met een kredietverlener, het beschikbare budget optimaal in te zetten zodat zij renovaties niet moeten uitstellen. 

Partners
Dubolimburg werkt samen met Igemo en Onesto. 

Meer informatie over de geselecteerde projecten en over het Fonds: www.fdme.be.


Andere projecten

Appartementen

Asbestverwijdering

BeReSlim

BeReSlim

Bouwinnovatie