Nieuwenhoven

Op het provinciedomein Nieuwenhoven zal een gloednieuw bio-ecologisch bezoekerscentrum worden opgetrokken. Het duurzame, energieneutrale gebouw vormt een onthaalpoort van waaruit de bezoeker de weg vindt naar het domein, taverne, speeltuin, bos en vijver.

Omdat de oude boswachterswoning als bezoekerscentrum niet meer voldoet aan de noden en eisen van deze tijd plant de provincie Limburg een nieuw, energieneutraal en bio-ecologisch bezoekerscentrum. Ook de bushalte en fietsenstalling zullen worden vernieuwd en mee in de stijl van het gebouw worden opgetrokken. Met de bouw van het nieuwe Nieuwenhoven zetten we onze plannen door om in elke regio van Limburg een kwaliteitsvol educatief bezoekerscentrum uit te bouwen. De totale investering voor Nieuwenhoven bedraagt 1,5 miljoen euro.

Ecologie en harmonie

Het bezoekerscentrum – in houtskeletbouw -  zal met veel respect voor natuur en milieu worden gebouwd. Er wordt gekozen voor bio-ecologische materialen met een lage ecologische voetafdruk. Door het gebruik van hout, gevelgroen en groendaken zal het duurzame gebouw in harmonie zijn met de bosrijke omgeving.

Doorgedreven energiezuinig

Het nieuwe gebouw zal doorgedreven energiezuinig zijn: het gebouw heeft een laag E- en K-peil dankzij de dikke isolatieschil in combinatie met een doorgedreven luchtdichtheid. Het gebouw scoort minimaal 25% beter dan andere nieuwe overheidsgebouwen die volgens de verplichte BEN (Bijna Energie Neutraal)-norm worden gebouwd. De belangrijkste dakvlakken geven uit op het zuiden waardoor er plaats is voor zonnepanelen. De daken bieden ruimte om achteraf, indien nodig,  nog meer panelen aan te brengen. Op deze manier kan het gebouw in stappen evolueren van een bijna energie neutraal gebouw tot een energiecentrum dat de hele site van elektriciteit voorziet.

 HARMONIE MET LANDSCHAP

Het nieuwe bezoekerscentrum is geïntegreerd IN het landschap / en het landschap is geïntegreerd in het gebouw.

 • Een nieuwe hoofdingang verbindt het domein via een centrale onthaalruimte en hoofdwandelpad met de verschillende zones. Het gebouw accentueert de omgeving: het zicht op het landschap blijft behouden.
 • De gevels worden uitgevoerd in natuurlijke materialen (hout en gevelgroen) waardoor het gebouw opgaat in het landschap. De vertikale elementen in de gevel verwijzen naar het ritme van de bomen in het omringende bos.
 • De beukendreef (Kelshof) wordt aangesloten op het hoofdpad. De wandelpaden worden uitgevoerd in duurzaam materiaal met focus op toegankelijkheid en veiligheid voor alle gebruikers.
 • Buitenklasjes en picknickplaatsen worden op een veilige en natuurlijke manier geïntegreerd in de zone tussen het hoofdwandelpad en de beekoever.
 • Er wordt rekening gehouden met voldoende licht-/zoninval voor een extensieve daktuin en zonnepanelen op het bezoekerscentrum.
 • We kappen enkel bomen waar nodig! Voor elke gerooide boom worden er meerdere nieuwe exemplaren op het domein We planten overigens uitsluitend inheemse en streekeigen planten en bomen (aan).
 • Regenwater mag zichtbaar zijn en stroomt rustig naar de sloot. In de afwateringssloot worden nieuwe meanders (bochten) en lagunes aangebracht waardoor het regenwater op een goede manier kan worden afgevoerd.
 • Het bestaand reliëf wordt waar mogelijk behouden.

 

MOOI EN FUNCTIONEEL
De huidige, verspreid liggende functies worden gebundeld op 1 plaats.

Het gebouw is opgesplitst in:

 • Het bezoekerscentrum
 • Een garage met opslagruimte
 • Een verzamelplaats, met bushalte en infopunt
 • Een fietsenstalling
 • De gebruiksruimtes liggen aan de oostzijde waardoor ze nooit kunnen oververhitten. Tegelijkertijd genieten gebruikers door deze ligging van het zicht op het bos en achterliggende natuurdomein.
 • In delen van de gevels is ruimte voor
  • Educatieve infopanelen
  • Bijenhotels
  • Nestmogelijkheden voor vleermuizen en vogels
  • Gevelgroen
 • In de buurt van het gebouw kan je genieten van de natuur:
  • Er is ruimte voor buitenklassen
  • Er worden enkele picknickplaatsen voorzien

Het gebouw wordt door zichtassen op de omgeving versneden tot losstaande gebouwdelen die kleiner zijn en zich beter laten integreren in het landschap

EEN GOED VOORBEELD VAN DUURZAAM BOUWEN

Duurzame materialen

 • Enkel bio-ecologische materialen met een lage ecologische voetafdruk.
 • De omwanding in houtskelet is dampopen
 • ‘Groene’ beton: dit materiaal bestaat voor 85% uit gebruikte materialen
 • Enkel materialen die hun duurzaamheid kunnen bewijzen. Dat betekent: FSC label (hout), materialen met Natureplus- en Vibe-labels              

Het regenwater wordt hergebruikt

 • De groendaken houden het water vast en zorgen dat het langzaam richting beek kan stromen
 • Hemelwater wordt gebufferd tussen het gebouw en de sloot, bij zware regenval wordt het water hier eerst opgevangen
 • De waterafvoer wordt vertraagd door extra meanders in de sloot.

Het gebouw is doorgedreven energiezuinig:

 • Het gebouw heeft een laag K-peil dankzij de dikke isolatieschil in combinatie met een doorgedreven luchtdichtheid.
 • Het gebouw heeft een laag E-peil: het gebouw scoort minimaal 25% beter dan andere nieuwe overheidsgebouwen die volgens de verplichte BEN (Bijna Energie Neutraal)-norm worden gebouwd.
 • De belangrijkste dakvlakken geven uit op het zuiden waardoor er plaats is voor zonnepanelen. Er is plaats om ook achteraf nog meer panelen aan te brengen indien nodig.

Op deze manier kan het gebouw in stappen evolueren van een bijna energie neutraal gebouw tot een energiecentrum dat de hele site van elektriciteit voorziet.

 

VERWARMEN EN KOELEN: FOCUS OP ENERGIEBESPARING

 • Verwarmen, koelen en ventileren gebeurt volledig elektrisch: er worden GEEN fossiele brandstoffen gebruikt.
 • Het gebouw verbruikt weinig energie:
  • Er wordt zeer goed en veel geïsoleerd
  • Het gebouw is luchtdicht, wat betekent dat er minder energie voor verwarmen en koelen nodig is en waardoor het comfort verbetert (geen tocht, minder risico op schimmels enzovoort)
  • We kiezen voor energiezuinige technieken. De nodige elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen op de gebouwen en deels aangekocht bij leveranciers van groene energie.
 • Het comfort en de gezondheid van de gebruikers staat centraal: verwarmen, koelen en ventileren gebeurt door middel van één dynamisch systeem dat de lucht filtert en dat via doorgedreven permanente metingen steeds zo energiezuinig mogelijk werkt. Door toepassing van passieve koeling kan ’s nachts op natuurlijke wijze warme lucht worden afgevoerd.
 • De binnentemperatuur wordt op een natuurlijke manier beheerst waardoor het risico op oververhitting beperkt wordt.
 • Het gebouw wordt voorzien van zonnewering met automatische screens en gevelgroen dat omhoog kan groeien. Door middel van een ‘zonnehaard’ – dit is een combinatie van opengaande ramen en een centrale dakkoepel - kan frisse boslucht het gebouw binnenstromen op momenten dat dat gewenst is.

DIGEST

Bouwheer: Provincie Limburg
Partners: Eco-architecten, Dubolimburg
In samenwerking met Chris Van Laethem (architect), Marie-Christine Baptist (landschapsarchitect), TDE (vc & epb-technieken), Virtaus (stabiliteit)


Andere projecten

Appartementen

Asbestverwijdering

BeReSlim

BeReSlim

Bouwinnovatie